Skip to main content

Master's Guide

Deltagande i fartygtstrafikservicen

Fartyg vars största längd är minst 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen. Fartyg som rör sig i VTS-området bör passa arbetskanalerna som används inom området samt följa reglerna som gäller trafikering i VTS-området. Det rekommenderas att även andra fartyg som rör sig i VTS-området, som inte är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen, passar arbetskanalen i VTS-området eller -sektorn i fråga.

Noggrannare instruktioner finns nedan i de regionspecifika VTS-guiderna.

Archipelago VTS SE (21.10.2021)

Bothnia VTS SE (28.9.2021)

Hanko VTS SE (12.8.2021)

Helsinki VTS sektor 1 SE (17.9.2021)

Helsinki VTS sektor 2 SE (17.9.2021)

Kotka VTS SE (12.8.2021)

Saimaa VTS SE (22.6.2021)

West Coast VTS SE (6.9.2021)

Deltagande i det obligatoriska rapporteringssystemet i Finska viken

Fartyg med en bruttodräktighet av 300 GT (Gross Tonnage) eller däröver är skyldiga att delta i det obligatoriska rapporteringssystemet för fartyg i Finska viken, GOFREP. Det rekommenderas att fartyg med en bruttodräktighet som understiger 300 GT skall också passa VHF-arbetskanalen i GOFREP-området i fråga.

Fartyg med en bruttodräktighet som understiger 300 GT bör göra anmälan om:

  • de inte är manöverfärdiga
  • de har begränsad manöverförmåga
  • de ligger till ankars i trafiksepareringssystemet
  • deras navigationsinstrument är i olag

Noggrannare instruktioner finns nedan i Master’s Guide.

GOFREP (3.9.2021)

South Åland Sea TSS

Det finns inte något rapporteringssystem i South Åland Sea TSS, men fartygstrafik bevakas i området. Noggrannare instruktioner finns nedan i Master’s Guide.

Åland Sea TSS  (7.1.2021)

 

Obs! Ta med allt det avfall som uppkommer på fartyget till en hamn och dra nytta av stimulansprogrammet No Special Fee som är i kraft i hela Östersjöregionen.

 

Liitetiedostot

Bilaga Storlek
BalticSeaWasteFeeinfo.pdf 291.47 KB