Skip to main content

Begäran om inspelningar

Fintraffics sjötrafikledning sparar lägesbilder av VTS-området och relaterad VHF-radiokommunikation. Om inspelningars offentlighet föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

Handläggningsavgiften för inspelningar är 200 €/h plus moms 24 %. Minimidebiteringen är 1 h. På priset tillkommer realiserade expeditionskostnader för inspelningar.

Inspelningar som utlämnas till myndigheter är avgiftsfria.

Begäran om inspelningar