Skip to main content

Flygräddningscentral

Finland erbjuder i enlighet med den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s konvention (Annex 12) efterspanings- och räddningstjänst för luftfart i sin ansvarsregion.

Fintraffics flygräddningscentral ansvarar för det operativa tillhandahållandet av tjänsterna i Finland. Centralen är dygnet runt beredd att tillsammans med andra myndigheter vidta åtgärder för att lokalisera ett saknat luftfartyg.

Flygräddningscentralen utbildar själv sin personal och deltar årligen i samarbetsövningar som ordnas tillsammans med olika myndigheter.

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdar bestämmelser om flygräddningstjänst och övervakar efterlevnaden av dem.