Skip to main content
jäälohkareita meressä

Årsredovisningar

Här finner du våra Års- och hållbarhetsredovisningar med information om bolagets förvaltnings- och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelsemedlemmarnas löner och arvoden.

Årsredovisningen inkluderar även bokslutet om  redovisningsperiod.
 

Rapporthelheten 2022

Årsöversikt bokomslag

Åren 2019-2021

risteävät tiet