Skip to main content

Fintraffics syfte: vår gemensamma riktning

Fintraffic har först i världen sammanfört trafikstyrning på land, till sjöss och i luften under ett och samma tak. Tack vare detta har vi en unik möjlighet att erbjuda digitala tjänster och öppna data till trafikens aktörer och slutanvändare, samt främja trafikbranschens framgång i en nätverkad värld.  

Fintraffics kunder är myndigheter och kommuner, aktörer inom trafikbranschen, applikationsutvecklare och datautnyttjare samt företag, gemenskaper och medborgare.  

Tagit