Skip to main content
Pöydällä kannettavia tietokoneita ja henkilö, jonka kädet ovat kannettavan tietokoneen näppäimistöllä

Administration och ledning

Verkställande direktörer för koncernen och dotterbolagen:

 • Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab: Pertti Korhonen
 • Fintraffic Järnväg Ab : Pertti Saarela
 • Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab : Raine Luojus
 • Fintraffic Sjötrafikledning Ab : Rami Metsäpelto
 • Fintraffic Väg Ab : Aapo Anderson
Koncernens ledningsgrupp:
 • CEOs
 • CFO: Ilkka Virtanen
 • SQE direktör: Tero Kossila
 • HR direktör: Hanna Hovi
 • Chief Impact Director: Mikko Saariaho
 • Chief Ecosystem and Technology Officer: Janne Lautanala
 • Direktör: Sanna Reponen

Styrelsen

 • Styrelsens ordförande: Tero Ojanperä
 • Styrelsemedlem: Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä, Mari Puoskari, Karri Salminen and Seija Turunen.
Dotterbolagens ledningsgrupper och styrelser presenteras på bolagens egna sidor.