Skip to main content

Administration och ledning

Ledningsgruppens medlemmar

 

Pertti Korhonen

verkställande direktör,

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, verkställande direktör 2020–, (tf. verkställande direktör 2019). Outotec Oyj, verkställande direktör 2010–2016. Elektrobit Oyj, verkställande direktör 2006–2009. Nokia Abp, styrelsemedlem 2002–2006. Nokia Abp, teknologidirektör 2004– 2006. Nokia Mobile Software, direktör 2001–2003. Flera ledningsuppdrag inom Nokia Mobile Phones 1990–2001 (produktionsdirektör, logistikdirektör, upphandlingsdirektör, projektdirektör, produktutvecklingsdirektör).

Styrelsemedlem i flera börs-och tillväxtbolag, bl.a.: Business Finland, direktionsordförande2017–Fastems Oy Ab, styrelsemedlem2016–. GranlundOyAb, styrelsemedlem2018–. Världsnaturfonden WWF Finland, medlem i  förvaltningsrådet 2015–.

 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen

 


Aapo Anderson

verkställande direktör,

Fintraffic Väg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Väg Ab, verkställande direktör 2019–. Flera uppdrag inom Trafikverket: avdelningsdirektör 2018, projektledare för bolagiseringen av trafikstyrning 2017– 2018, enhetschef 2013–2018, projektledare 2013–2018, projektchef 2011–2013. SAD Trafik/HRT projektledare 2007–2011. Konsult (flera företag) åren 1999–2007.

 

 


Hanna Hovi 

verkställande direktör,

Fintraffic Väg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Personaldirektör 2020-. N-Clean Oy, Personaldirektör 2018–2020. YIT Abp/Lemminkäinen Abp, Head of HR Operational Services &Employee relations 2017–2018.OrionAbp,Personalchef 2013–2017. Teknologiindustrinrf,arbetsmarknadsexpert 2007–2013. Medlem i Farmania Ab:s styrelse 2017–, medlem i Arbetsmarknadsorganisationernas arbetsmarknadskommittéer (olikaorganisationer) 2016–.

 

 


 

Tero Kossila

SQE-direktör,

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, SQE-direktör 1.1.2019–. FinrailAb, direktör: säkerhet, kvalitet, miljö och kundrelationer 1.7.2018–. VR-Group Ab, operativ direktör för fjärr trafiken & affärsverksamheten  iRyssland, passagerar division 2014–2018. VR-Group Ab, direktör för operativt centrum 2011–2014. Affärskonsult 2009–2010. Emirates Airlines, affärsutvecklingschef operativa divisioner 2003–2008. FinnairAbp, affärsutvecklingschef (koncern & olika affärsområden) 1994–2002.

 

 


 

Janne Lautanala

Ekosystem- och teknologidirektör,

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Ekosystemoch teknologidirektör 2019–. Wärtsilä Acceleration Centre Singapore, direktör 2017–2019, Avanade Singapore, ansvarig direktör för Digital Workplace affärsverksamheten inom Asia-Pacificområdet 2015– 2017, Avanade, innovationsdirektör och direktörför analysverksamheten i de nordiska länderna åren 2010– 2015, olikaledandebefattningarvid Accenture 1999–2010.

 

 


 

Raine Luojus

verkställande direktör,

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, verkställande direktör 2017–. Finavia Abp, direktörför flygtrafiktjänstverksamheten 2011–2017. Finavia Abp, operativ chef för flygtrafiktjänstverksamheten 2008–2011. Luftfartsverket/ Finavia, biträdande chef och operativ chefför flygledningen vidHelsingfors-Vandaflygplats2002–2008.Luftfartsverket, chefsuppgifter och chefsutbildare inom flygledning på Helsingfors-Vanda flygplats 1999–2002, flygledare 1991–. Styrelsemedlem i flera projekt och organisationer, bl.a. CANSO, Ordförande för Executiva Kommittén i Europa (EC3) 2020–&vice ordförande2018–2020.Meteorologiska institutet,delegationsmedlem2018–.FINEST Management Board, ordförande 2019–. North European Functional AirspaceBlock (NeFAB) CEO Board, ordförande 2015–2017. NEFAB CEO Board, medlem 2012–. Civil Air Navigation ServicesOrganisation (CANSO) EC3, medlem2011–. Borealis Alliance CEO Board, ordförande 2014–2015. Borealis Alliance CEO board, medlem 2013–. NEFAB Management board, medlem 2009–2011.

 

 


 

Rami Metsäpelto

verkställande direktör,

Fintraffic Sjötrafikledning Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Sjötrafikledning Ab, verkställande direktör 2019–.TrafficManagementFinlandAb, chefförjuridiska ärenden 2019–. Överdirektör och chef för juridiska ärenden på Trafikverket 2010–2018. Dessutom flera olika uppdrag på bl.a. Kommunikationsministeriet, Banförvaltningscentralen och Helsingfors tingsrätt. Hansel Ab, styrelsemedlem 2014–2019. Trafikskyddet, styrelsemedlem 2017–2018.

 

 


 

Sanna Reponen

utvecklingsdirektör,

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, transformationsdirektör 2019–. Lednings- och expertuppgifterinom kundrelationer och konsultering bl.a. Accenture och TJ Group 1996–2019 samt uppgifterinom IT-projektledning Försvarsmakten 1990–1995.

 

 


 

Pertti Saarela

verkställande direktör,

Fintraffic Järnväg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic JärnvägAb, verkställandedirektör2013–. Flera ledningsuppdrag inom VR-Group Ab 1999–2012 (direktör för service- och produktionsdivisionen, tf. verkställande direktör, HR- och förvaltningsdirektör). Trafik- och specialbranschernas arbetsgivare rf, verkställande direktör 1993–1999. Flera positioner inom justitieministeriet 1983–1993.Styrelsemedlem iflera bolag, bl.a. Arctia Ab, styrelseordförande2018–.FinlogicOy,styrelseordförande 2013–. Finferries koncernen, styrelseordförande 2010–. VR Track Oy, vice styrelseordförande 2009–2014. Rautuki-Säätiö, styrelseordförande 2008–2014. Corenet Oy, styrelseordförande 2013–. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, direktionsmedlem 2010–2015. VR Eläkesäätiö, styrelseordförande 2009–2010 & styrelsemedlem, vice styrelseordförande. Statens pensionsfond, styrelsemedlem 1999–2009. Statens pensionsfond, styrelsemedlem 1999–2009.

 

Pertti Saarela

 


 

Mikko Saariaho

Påverkningsdirektör,

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Påverkningsdirektör 2019–. HKScan Abp, kommunikations- och ansvarsdirektör 2017–2019, Finavia Abp, kommunikationsdirektör 2011–2017, Lassila & Tikanoja Oyj, kommunikationschef 2007– 2011, Yleisradio Oy, ekonomiredaktör 2000–2005 och biträdande chef för ekonomiredaktionen 2005–2007.

 

 


 

Minna Kahri

CFO,

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

 

F-kirjainlogo, jonka sisällä ilmakuvaa maantiestä ja autoista

 


 

Styrelsemedlemmar

 

Tero Ojanperä

Styrelseordförande fr.o.m 25.3.2021

 

 


 

Juha Majanen

Styrelsemedlem fr.o.m. 7.1.2020

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Finansministeriets förvaltnings- och utvecklingsdirektör 1.10.2019–. Många befattningar vid finansministeriet sedan 2002: budgetsekreterare, konsultativ tjänsteman, budgetråd och biträdande budgetchef. Jord- och skogsbruksministeriet: överinspektör och inspektör 1999–2002. Styrelseordförande: Fingrid Oyj 2012–2018. Styrelsemedlem: SoteDigi Oy 2018–2019. Styrelsemedlem: Suomen Malminjalostus Oy sedan 2015.

 

Juha Majanen

 


 

Kirsi Nuotto

Styrelsemedlem fr.o.m. 7.1.2020

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

TeknologiskaforskningscentralenVTT Ab, SVP, HR, 8/2016 –. Outotec, SVP, HR, 2013 – 2016. Cargotec Abp, EVP, HR & Kommunikation 2006–2012. Glaxo Smith Kline, HRoch kommunikationsdirektör, 2001-2006. Datex Ohmeda Instrumentarium Corporation 1988-2001 många befattningar: Director, Global Education (1998–2001), Global Training Manager (1994–1998), Global Training Specialist (1990–1994), Marketing Assistant (1988–1990), Freelance translator for Datex Ohmeda, Chicago, UnitedStates (1987–1988). Styrelsemedlem, Finrail 12/2018–. Styrelsemedlem samt medlem i utnämnings och ersättnings kommittéerna 2015–2018. Medlem Human Resources Executive Networks, San Francisco, USA, 2012–. Teknologiindustrin: Utbildnings-och arbets kraftsgruppen 2006–2016. Styrelsemedlem, Suomen strategisen johtamisen seura ry 2009–2013. Styrelsemedlem, Cargotec Support board 2006–2012. Styrelsemedlem, Cargotec France 2008–2012.

 

Kirsi Nuotto

 


 

Teemu Penttilä

Styrelsemedlem fr.o.m 5.12.2018

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Försvarsministeriet, överdirektör, chef för förvaltningspolitiska avdelningen 2007–. Försvarsmaktens assessor, chef för juridiska avdelningen 2002–2007. Biträdande avdelningschef för försvarsmaktens juridiska avdelning 2000–2002. Leijona Catering Oy, styrelsemedlem. Air Navigation Services Finland Oy, styrelsemedlem 2017–. Urlus Stiftelsen sr., styrelsemedlem.

 

 


 

Mari Puoskari

Styrelsemedlem fr.o.m. 25.3.2021

 

 


 

Karri Salminen

Styrelsemedlem fr.o.m. 25.3.2021

 

 


 

Seija Turunen

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

FinnlinesAbp, styrelsens rådgivare2013–2014.Finnlines Abp, vice verkställande direktör och CFO 2007–2013 samt direktör för resultatenheten för hamnfunktioner och verkställande direktör för koncernens hamnbolag (Finnsteve-bolagen) 2010–2013. Finnlines Abp, finansieringsdirektör 1992–2007. Övriga uppdrag före 1992: Föreningsbanken i Finland, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit. Elisa Abp, styrelsemedlem och ordförandeförrevisionskommittén.FinnpilotPilotageAb, styrelseordförande. Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem och ordförande förrevisionskommittén.

 

Seija Turunen