Skip to main content

Administration och ledning

Ledningsgruppens medlemmar

 

Pertti Korhonen

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, verkställande direktör 2020–, (tf. verkställande direktör 2019).
 

Outotec Oyj, verkställande direktör 2010–2016. Elektrobit Oyj, verkställande direktör 2006–2009. Nokia Abp, ledningsgruppsmedlem 2002–2006; teknologidirektör 2004–2006. Nokia Mobile Software, direktör 2001–2003; produktionsdirektör, logistikdirektör och inköpsdirektör 1996–2001; produktutveckling och produktionsledningspositioner 1987–1995.

Företagsstyrelseuppdrag: Infinited Fiber Company Oy och Enerim Oy, styrelseordförande; Fastems Oy. 

Tidigare styrelseuppdrag:  b.la DNA Oyj, Ahlström Oyj, Climate Leadership Coalition ry., Granlund Oy Ab, Rautaruukki Oyj och styrelseordförande; Elisa Oyj. Business Finland, direktionsordförande 2017–2021.


Aapo Anderson

verkställande direktör,
Fintraffic Väg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Väg Ab, verkställande direktör 2019–. Flera uppdrag inom Trafikverket: avdelningsdirektör 2018, projektledare för bolagiseringen av trafikstyrning 2017– 2018, enhetschef 2013–2018, projektledare 2013–2018, projektchef 2011–2013. SAD Trafik/HRT projektledare 2007–2011. Konsult (flera företag) åren 1999–2007.

 

Hanna Hovi 

personaldirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Personaldirektör 2020-. N-Clean Oy, Personaldirektör 2018–2020. YIT Abp/Lemminkäinen Abp, Head of HR Operational Services &Employee relations 2017–2018.OrionAbp,Personalchef 2013–2017. Teknologiindustrinrf,arbetsmarknadsexpert 2007–2013. Medlem i Farmania Ab:s styrelse 2017–, medlem i Arbetsmarknadsorganisationernas arbetsmarknadskommittéer (olikaorganisationer) 2016–.


 

Tero Kossila

SQE-direktör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, SQE-direktör 1.1.2019–. FinrailAb, direktör: säkerhet, kvalitet, miljö och kundrelationer 1.7.2018–. VR-Group Ab, operativ direktör för fjärr trafiken & affärsverksamheten  iRyssland, passagerar division 2014–2018. VR-Group Ab, direktör för operativt centrum 2011–2014. Affärskonsult 2009–2010. Emirates Airlines, affärsutvecklingschef operativa divisioner 2003–2008. FinnairAbp, affärsutvecklingschef (koncern & olika affärsområden) 1994–2002.

 

Janne Lautanala

Ekosystem- och teknologidirektör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Ekosystemoch teknologidirektör 2019–. Wärtsilä Acceleration Centre Singapore, direktör 2017–2019, Avanade Singapore, ansvarig direktör för Digital Workplace affärsverksamheten inom Asia-Pacificområdet 2015– 2017, Avanade, innovationsdirektör och direktörför analysverksamheten i de nordiska länderna åren 2010– 2015, olikaledandebefattningarvid Accenture 1999–2010.

 

Raine Luojus

verkställande direktör,
Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab, verkställande direktör 2017–. Finavia Abp, direktörför flygtrafiktjänstverksamheten 2011–2017. Finavia Abp, operativ chef för flygtrafiktjänstverksamheten 2008–2011. Luftfartsverket/ Finavia, biträdande chef och operativ chefför flygledningen vidHelsingfors-Vandaflygplats2002–2008.Luftfartsverket, chefsuppgifter och chefsutbildare inom flygledning på Helsingfors-Vanda flygplats 1999–2002, flygledare 1991–.

Styrelsemedlem i flera projekt och organisationer, bl.a. CANSO, Ordförande för Executiva Kommittén i Europa (EC3) 2020–&vice ordförande2018–2020.Meteorologiska institutet,delegationsmedlem2018–. FINEST Management Board, ordförande 2019–. North European Functional AirspaceBlock (NeFAB) CEO Board, ordförande 2015–2017. NEFAB CEO Board, medlem 2012–. Civil Air Navigation ServicesOrganisation (CANSO) EC3, medlem2011–. Borealis Alliance CEO Board, ordförande 2014–2015. Borealis Alliance CEO board, medlem 2013–. NEFAB Management board, medlem 2009–2011.

 

Rami Metsäpelto

verkställande direktör, Fintraffic Sjötrafikledning Ab
vice verkställande direktör, Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Fintraffic Sjötrafikledning Ab, verkställande direktör 2019–.TrafficManagementFinlandAb, chefförjuridiska ärenden 2019–. Överdirektör och chef för juridiska ärenden på Trafikverket 2010–2018. Dessutom flera olika uppdrag på bl.a. Kommunikationsministeriet, Banförvaltningscentralen och Helsingfors tingsrätt. Hansel Ab, styrelsemedlem 2014–2019. Trafikskyddet, styrelsemedlem 2017–2018.

 

Pia Julin

verkställande direktör,
Fintraffic Järnväg Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Palmia Oy, affärsdirektör, livsmedel (och hållbarhetsdirektör), 2019-2022. HKScan Abp, direktör, primärproduktion och djuranskaffning 2016-2019, kvalitet och företagsansvar, 2013-2016. ITAB Shop Concept Finland Oy, verksamhetschef, 2011-2013. Fiskars Oyj, direktör, Arabia och Hackmans fabriker, 2006-2011. Sako Ltd., produktionsdirektör / direktör, affärsprocessutveckling, 2003-2006. Flera kvalitetsrelaterade tjänster 1994-2002.

Jatsi Oy, styrelseledamot, 2021. Finnpig Oy, styrelseordförande och styrelsemedlem; Länsi-Kalkkuna Oy, vice styrelseordförande; Dan Hatch Finland Oy, styrelseledamot 2016-2019. Sport Research and Development SRD Oy, styrelseordförande och styrelsemedlem, 2011-2016. Kunto ja Virkistys Oy, vice styrelseordförande 2015-2016. Helsingfors handelskammare, industriutskottet, vice ordförande och styrelsemedlem, 2011-2018.


 

Mikko Saariaho

strategi och kommunikation direktör,
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab, Påverkningsdirektör 2019–2022. HKScan Abp, kommunikations- och ansvarsdirektör 2017–2019, Finavia Abp, kommunikationsdirektör 2011–2017, Lassila & Tikanoja Oyj, kommunikationschef 2007– 2011, Yleisradio Oy, ekonomiredaktör 2000–2005 och biträdande chef för ekonomiredaktionen 2005–2007.

 

Minna Kahri

CFO, Ekonomi- och finansieringsdirektör
Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag:

Rototec Group, CFO 2019–2021. Onvest Group, Conficap Oy; Ekonomi- och finansieringsdirektör, 2015–2019. Lindström Group; CFO, SVP, Corporate Finances 2006–2015, expert- och controller-positioner 1994–2006.

 

Styrelsemedlemmar

Tero Ojanperä

Styrelseordförande fr.o.m 25.3.2021 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Silo AI styrelseordförande och stiftande delägare 2019–. Aalto-universitet, Arbetslivsprofessor, 2021–.  
 
Nokia Abp, teknik- och strategidirektör, ledare för Nokia Research Center och direktör för Nokia Networks samt andra ledningsuppdrag och direktionsmedlem 1990–2011. Visionplus, verkställande direktör och stiftande delägare 2012–2017. Silo AI, verkställande direktör och stiftande delägare 2017–2019. 
 
OP Andelslaget, styrelsemedlem 1.7.2020–. Siili Solutions Oyj, styrelsemedlem 2020–. Betolar Oy, styrelseordförande, 2020–. Visionplus, styrelseordförande 2017–.  

 

Kaisa Olkkonen

Styrelsemedlem fr.o.m. 4.4.2022 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag 

Cargotec Oyj, styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet 2016–. Veikkaus Oy, styrelseordförande 2022- och ordförande i personalutskottet 2022 –. Fixably Oy, styrelseordförande 2020–. John Nurminens Stiftelse, styrelseledamot, 2017–. Medanta Oy, styrelseordförande 2022-. Enfo Oyj, styrelseledamot 2016 – 2023 och ordförande,  2020 – 2023. Osuuskunta KPY, styrelsemedlem, 2020–2023. Fintraffic Air Navigation Services, styrelseledamot, 2020–2022.  

SSH Communications Security Oyj, VD, 2017–2020. SSH Communications Security Oyj, styrelseordförande, 2016. Flera ledande befattningar på Nokia Corporation och Nokia Mobile Phones, 1998–2016 (inkl. chefsjurist, pr-chef). Finlands IPR-strategi, ordförande för styrgruppen, 2020–2022 och ordförande för Uppföljningsgrup 2023-. Sitra´s vägkarta for Dataekonomi, ordförande for styrgruppen 2022-. Investerare och rådgivare för Morelex Oy och 3D Bear Oy. 

 

Kirsi Nuotto

Styrelsemedlem fr.o.m. 1.1.2020 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, SVP, HR, 8/2016 –. Outotec Oyj, SVP, HR, 2013-2016. Cargotec Oyj, EVP, HR & Kommunikationsdirektör 2006–2012. GlaxoSmithKline, HR och kommunikationsdirektör, 2001–2006. Datex Ohmeda - Instrumentarium Corporation 1988–2001 många befattningar, Director, Global Education (1998–2001).  
 
Fintraffic Järnväg Ab, styrelsemedlem, 12/2018–. Posti Group, styrelsemedlem samt medlem i utnämnings- och premieringskommittéerna, 2015–2018. Teknologiindustrin, Utbildnings- och arbetskraftsgruppen, 2006–2016. Suomen strategisen johtamisen seura ry., styrelsemedlem, 2009–2013. 

 

Teemu Penttilä

Styrelsemedlem fr.o.m 5.12.2018 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag 

Försvarsministeriet, överdirektör, chef för förvaltningspolitiska avdelningen, 2007–. Försvarsmaktens assessor, chef för juridiska avdelningen, 2002–2007. Biträdande avdelningschef för Försvarsmaktens juridiska avdelning, 2000–2002.  

Försvarsfastigheter, Senatfastigheter, Styrelseordförande 2021-. Air Navigation Services Finland Ab, styrelsemedlem 2017–2020. Leijona Catering, styrelsemedlem och revisionsuts, 2012-2020. Urlus-stiftelsen, styrelsemedlem 2016-. 

 

Mari Puoskari

Styrelsemedlem fr.o.m. 25.3.2021 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag 

Pilke päiväkodit Oy, verkställande direktör, 2022-. Finnish Consulting Group, verkställande direktör, 2018–2022. Pöyry Oyj, direktör, affärsverksamheten Miljö 2017–2018. Ekokem Oyj, kommunikations- och samhällsansvar, direktör, 2014–2017. CGI Suomi Oy, företagsansvarsdirektör, 2011-2013.  

Remeo Oy, styrelsemedlem, 2019–. Destaclean Oy, styrelsemedlem, 2017–2019. Finlands nationalopera och -balett, styrelsemedlem 2013–2019. Ekokem Ab, styrelsemedlem, 2015–2016. Helsingfors stadsfullmäktige, styrelseordförande, 2013–2016, De gröna, partidelegationens ordförande, 2013–2015. Ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige 2005–2017. 

 

Karri Salminen

Styrelsemedlem fr.o.m. 25.3.2021 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag 

CGI, PR-direktör, 2005-. Telia-Sonera, utvecklingschef, 1999–2005. MTV Media Oy, affärsverksamhetsdirektör, 1987–1999 (Oy Kolmostelevisio+MTV3).  

Styrelseordförande för Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry sedan 2009. Medlem i styrelsen för många olika företag och samfund samt i delegationer och arbetsgrupper. 

 

Seija Turunen

Styrelsemedlem f.r.o.m. 5.12.2018 
Styrelseordförande 13.1.2020 - 24.3.2021 

Arbetserfarenhet och centrala förtroendeuppdrag 

Finnlines Abp, styrelsens rådgivare 2013–2014. Finnlines Abp, vice verkställande direktör och CFO 2007–2013 samt direktör för resultatenheten hamnfunktioner och verkställande direktör för koncernens hamnbolag (Finnsteve-bolagen) 2010–2013. Finnlines Abp, finansieringsdirektör 1992–2007. Övriga uppgifter före 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.  

Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionsutskottet. 

Tidigare förtroendeuppdrag, t.ex.: Elisa Abp, styrelsemedlem och ordförande för revisionsutskottet. Finnpilot Pilotage Oy, styrelseordförande.