Skip to main content

Kontaktuppgifter

Fintraffic Väg Ab

Löneboställsporten 1, 02400 Helsingfors

FO-nummer 2945247-3

Telefonväxel: 029 450 7000

E-post: förnamn.efternamn@fintraffic.fi

Verkställande direktör

Aapo Anderson förnamn.efternamn@fintraffic.fi

Direktör

Riku Suursalmi förnamn.efternamn@fintraffic.fi