Skip to main content

Fintraffics verksamhetsmiljö: nätverkande trafik

Trafikens olika delar producerar mer information än någonsin, och takten enbart ökar.  

Flygplan och drönare, bilar, tåg, fartyg, elektroniska skyltar, vädermätningsutrustning, trafikstyrning, underhåll samt producenter och användare av trafiktjänster börjar kommunicera ännu tätare med varandra. Förändringen förutsätter att trafiksystemets informationsförmedlingsförmåga förbättras.  

När de informationsproducerande delarnas antal ökar behövs det enhetliga och högkvalitativa gränssnitt och spelregler, så att informationen flödar smidigt mellan trafikens olika delar och möjliggör:  

  • förädling av data  

  • utveckling av nya servicelösningar 

  • en säkrare, smidigare och effektivare trafik med mindre utsläpp 

  • bättre tjänster åt slutanvändarna 

  • optimering av investeringar i och underhåll av infrastruktur 

  • en växande trafikmarknad.  

Genom intelligenta tjänster, system som stöder dem och öppna data kan vi minska olyckorna, korta restiderna, underlätta övergång från ett trafikmedel till ett annat, minska utsläppen från trafiken och spara skatteresurser. I denna värld ryms det ännu fler tåg på samma spår, trafikljusen har förmåga att bekämpa trängsel, lastbilar, tåg och fartyg anpassar sin hastighet till en ekonomisk nivå, i städer och glest befolkade områden kombineras olika trafikslag och en varuleverans från en fabrik i inlandet till en internationell kund kommer fram billigt och effektivt.  

Samtidigt skapas en progressiv hemmamarknad för företag verksamma i Finland, där det går bra att lära sig och till exempel utveckla tjänster med anknytning till logistik, persontrafik eller informationssystem för snabbväxande internationella marknader.  

Tagit