Skip to main content

Driftscentraler

Fintraffic Järnväg Ab ansvar över hela landet, dygnet runt och året runt, för övervakning och drift av hela elspårsystemet i Finland och för hantering av feltillstånd.

Tjänsterna som tillhandahålls av centret dygnet runt och året runt produceras i driftscentraler som återfinns på fyra platser: Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Kouvola. För närvarande finns det 24 operatörer som arbetar på driftscentralerna. I deras uppgifter ingår byte av växlar i det elektriska spårsystemet, övervakning av användningen av el- och registreringsfel. De ger dessutom assistans vid problem som ar att göra med elsäkerhet hos elektriska järnvägar och användning av elektrisk utrustning.

Driftscentralerna tillhandahåller också felrapporteringstjänster dygnet runt, och inleder reparationsaktiviteter där det är nödvändigt. För driftscentralens aktiviteter krävs kontinuerlig och smidig koordination med trafikledning, trafikplanering, entreprenörer, räddningsmyndigheter och nätoperatörer.