Skip to main content

Fintraffics värderingar: vårt sätt att arbeta

Vi säkerställer, bryr oss och sätter riktning. Tillsammans.

Vi säkerställer

Vi skapar säkerhet för människorna och miljön i varje ögönblick. Vi utvecklar fortlöpande vår förmåga att förbättra trafiksäkerheten. Vi bygger upp en rättvis och transpaprent säkerhetskultur där man också öppet kan diskutera problem.

Vi bryr oss

Vi främjar hållbar utveckling. Vi vill att finlandärna ska ha ett leende på läpparna i vardagen, att miljön mår bra, företagen är framgångsrika och att de euron som investeras i traficken genererar så mycket positivt som möjligt. Vi uppskattar varandra och låter det synas. Vi vill att alla ska bemötas som de är. Med stort hjärta.

Vi sätter riktning

Vi drömmer om världens bästa trafiksystem. Därför vill vi vara trendsättare inom trafiksektorn. Detta kräver att vi är utmärkta och fortlöpande lär oss något nytt. Var och en av oss bygger i sin egen roll modigt upp en allt bättre framtid. 

Tillsammans

Varje talang är värdefull. Ett samspelande lag är ännu värdefullare. Vi verkar i en så komplex värld att trafiksystemet kan utvecklas endast tillsammans och med våra partner. Endast på detta sätt uppnår vi våra mål och gör Finland till en snäppet bättre livsmiljö och samtidigt Fintraffic till en utmärkt arbetsplats. Tillsammans är vi mer.

 

Tagit