Skip to main content

Miljö

Trafikutsläppen är ett av de mest konkreta temana i vårt miljöarbete, eftersom trafiken ger upphov till en femtedel av klimatutsläppen i Finland. Vi tar ansvar för miljön genom att förbättra trafiksystemets hållbarhet till exempel med trafikstyrningstjänster samt produktion av trafikinformation och digitala tjänster för slutanvändarna. Vårt miljöarbete indelas i hantering av miljökonsekvenserna av vår egen verksamhet och av vår värdekedja samt vår inverkan på utsläppen i hela trafiksystemet.

 

Fintraffic är en part som möjliggör ett miljöeffektivt trafiksystem

Genom vår verksamhet kan vi i väsentlig grad påverka trafiksystemets smidighet och servicenivå – och på detta sätt utsläppen från olika trafikformer.

 • Genom miljöeffektiv och optimerad trafikstyrning minskar trafikutsläppen
 • Genom produktion av data och trafiklösningar kan vi rationalisera rese- och logistikkedjorna samt förhindra miljöskador och -olyckor.
 • Tillsammans med trafikekosystemets olika aktörer har vi betydande möjligheter att begränsa klimatförändringen och skydda miljön.

 

Kolneutralitet företag redan 2023

Vi har ett mål att bli kolneutralitet företag redan 2023.

Vi främjar konkret uppnåendet av vårt kolneutralitetsmål bland annat genom att:

 • ytterligare utvidga användningen av förnybar el- och värmeenergi
 • förbättra energieffektiviteten och effektivisera lokalanvändningen, prioritera en hybridarbetsmodell och distansmöten som arbetsmetoder
 • utvidga eldriften i arbetstrafiken
 • effektivisera upphandlingsprocessen så att miljöaspekterna beaktas och
 • effektivisera avfallshanteringen i egna och hyrda fastigheter

Med nya lösningar kan vi också lindra störningar och högbelastning. Det kolhandavtryck som uppstår som en summa av många faktorer är också stort, och tillsammans med trafikekosystemets olika aktörer har vi betydande möjligheter att begränsa klimatförändringen och skydda miljön.

 

Vi har förbundit oss till:

 • finska statens mål med kolneutralitet genom att ambitiöst minska de utsläpp av växthusgaser som vår verksamhet orsakar till noll redan 2023.
 • enligt vår miljöstrategi, som gäller fram till 2024, vara en miljöfokuserad koncern, en part som möjliggör ett miljöeffektivt och smidigt trafiksystem, påverkar miljöorienterad mobilitet och förhindrar miljöskador och olyckor.
 • vidareutvecklar beräkningen av koldioxidfot- och handavtrycksutsläppen, rapporteringen om miljöansvar och genomslagskraft samt vår egen kapacitet i miljöfrågor på alla nivåer

 

Läs om våra övriga ansvarsområden: säkerhet, människorna, ekonomi