Skip to main content

Trafikvision 2030

Världens tryggaste, smidigaste och miljövänligaste trafik med hjälp av smarta tjänster

Den nya visionen och strategin styr trafikstyrningskoncernen TMFG mot ett öppet samarbete och partnerskap med olika aktörer. Målet är att med hjälp av trafikdata bistå aktörer inom trafikbranschen när det gäller att skapa nya former av tjänster. Smarta lösningar ökar säkerheten och smidigheten och sparar på miljön både i fråga om person- och godstrafiken. 

TMFG: s uppfattning om framtidens trafik utkristalliseras i trafikvisionen, i vårt mål att tillsammans med partner skapa världens tryggaste och smidigaste trafik med de lägsta emissionerna i Finland. 

Målet är ambitiöst men oundvikligt. Trafiken i Finland är internationellt sett effektiv och högklassig men vi har inte lyckats minska till exempel antalet dödsfall i trafiken och utsläppen från vägtrafiken lika mycket som Sverige. Det finns alltså mycket att göra. 

Arbete för en minskning av utsläppen

Globala megatrender tvingar oss att förbättra utvecklingen. Utsläppen i trafiken måste minskas för att vi ska nå det ambitiösa målet i Finlands regeringsprogram om att halvera trafikutsläppen före 2030. Urbaniseringen och den åldrande befolkningen förutsätter också nya trafiklösningar. 

Vår nya strategiska infallsvinkel går ut på att vi möjliggör nya lösningar. Parallellt utför vi vår grundläggande uppgift genom att producera tjänster för en trygg och smidig trafikstyrning och trafikhantering.

Nya möjligheter tack vare trafikinformation i realtid

Andra megatrender öppnar möjligheter. Digitaliseringen hämtar smarta trafiktjänster inom räckhåll som vi inte har kunnat föreställa oss. Samtidigt förändras människornas sätt att röra sig – i stället för att vilja äga trafikmedlen vill man allt mer köpa trafiktjänster. Delningsekonomin får styrka även utifrån den här förändringen.

En intelligent trafikstyrning baserar sig långtgående på en trafiklägesbild i realtid. Tjänster som baserar sig på kunskap gör det möjligt att kombinera olika trafikformer till resekedjor. Dessa möjliggör också autonoma fordon och nya former av rörelse. Vi tror att vi befinner oss först i början av den här utvecklingen. 

Insatserna på en smidig trafik främjar hållbar utveckling

Genom att främja utvecklingen av trafikekosystemet och uppkomsten av smarta trafiktjänster producerar TMFG betydande fördelar för hela samhället. 

 1. Trafiksäkerheten förbättras. Smarta trafiklösningar förbättrar trafiksäkerheten genom ökad automatik och minskning av den mänskliga faktorns andel samt frigör arbetet med trafikstyrningen för uppgifter som kräver särskild uppmärksamhet. Med hjälp av smart trafikstyrning kan till exempel utryckningsfordon komma smidigare fram.
   
 2. Trafikutsläppen minskar. Smidiga resekedjor ökar den offentliga trafikens andel genom att resorna går snabbare och planeringen av dem blir enklare. 
   
 3. Företagens logistik effektiveras. Effektiva logistisk kedjor är en viktig faktor som påverkar konkurrenskraften i en allt hårdare global konkurrens.
   
 4. Kostnadseffektiv rörelse. Smarta trafiktjänster ökar konkurrensen, släpper nya former av trafik på marknaden och gör det möjligt att välja förmånligare sätt att röra sig.
   
 5. Uppkomsten av exportdugliga trafiktjänster får fart. Efterfrågan på smarta trafiktjänster växer globalt eftersom samma megatrender påverkar utvecklingen runt om i världen.