Skip to main content

Europas bästa flygtrafiktjänst, säkert, punktligt och med hänsyn till miljön

Flygtrafiken säkerställer Finlands och dess olika regioners tillgänglighet på ett effektivt sätt. Under normala förhållanden tillhandahålls flygtrafiktjänster inom områdesflygledningen för cirka 270 000 flygningar och i Helsingfors–Vanda för cirka 190 000 operationer årligen. På Helsingfors–Vanda tryggas i genomsnitt 500 starter och landningar varje dag.

Säkerheten är alltid nummer ett i vårt arbete. Vi kompromissar inte heller med våra punktlighets- eller miljöeffektivitetsmål, där vi siktar på att bli bäst i Europa. Även om vår verksamhet onekligen är i toppklass, gör vi inte anspråk på att vara bäst i världen eftersom påståendet skulle vara svårt att verifiera. Jämförelsen med Europa är lättare eftersom EU-kommissionen sätter upp mål för produktionen av flygtrafiktjänster.

EU-kommissionen sätter upp mål för säkerhet, kostnadseffektivitet, punktlighet och miljöeffektivitet. När det gäller dessa egenskaper jämförs prestandan hos Fintraffics flygtrafiktjänst mot en kontrollgrupp bestående av flygtrafiktjänsterna i Irland, Sverige, Norge och Danmark.

Utvecklingsarbetet för att förbättra konkurrenskraften fortsätter

Före pandemin har Finlands internationella förbindelser varit de bästa i norra Europa. Våra kunder förväntar sig av oss i första hand att den finländska flygtrafiken fungerar utan förseningar och serviceavbrott, men också att våra tjänster är konkurrenskraftiga.

Både flygtrafiktjänsten och andra aktörer inom branschen måste efter pandemin leta efter sätt att förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet. Våra strategiska projekt förstärker och främjar dessa mål mycket väl, liksom alla andra mål och krav som har ålagts oss. Våra lösningar för att förbättra konkurrenskraften är bl.a. ibruktagning av system för fjärrflygledning (MROT), fördjupning av samarbetet med andra flygtrafiktjänstföretag (FINEST-projektet) samt den framtida kontrollen av lågflygande luftfarkoster i Finland.

År för år satsar flygtrafiktjänsten mer på utveckling av digitala tjänster. Digital information har redan under lång tid funnits tillgänglig inom flygbranschen, men har tidigare inte strukturerats centralt på en plats. De grundläggande tjänster för luftrumsanvändare som redan är bekanta på nätet är flyginformation och flygrådgivning (ais.fi) samt tjänsten för utlåtanden om flyghinder. För drönarpiloter har vi tillhandahållit registreringsservice och vägledning samt handläggning av flygtillstånd.

Målet är att en pilot eller annan person med anknytning till en flygning ska kunna få nödvändiga tjänster från ett och samma ställe.

2021 tog vi i bruk en onlineregistreringstjänst för drönarpiloter i samarbete med Traficom. 2022 tillhandahåller vi fler digitala tjänster med anknytning till luftrumsanvändning åt våra kunder, när tjänsterna för vädersituationsbilder och flygförberedelser blir tillgängliga. Därefter kommer till exempel väderinformation, flygplatstjänster och öppettider samt eventuella underhållsarbeten på flygplatser och exceptionella situationer som påverkar flygning, att finnas tillgängliga från samma plats i realtid. En pilot kan också kontrollera luftrumsbokningsinformation i en applikation med hjälp av en digital karta, så att vid flygning kan väljas en säker rutt.

Avsikten är dessutom att förädla den data vi producerar och bearbetar i enlighet med hela det uppdrag som staten har gett Fintraffic för att utveckla digitala tjänster inom trafiksektorn.

Flygtrafiktjänsten har även kommersiell försäljning av tjänster inom Europa. Vi har ansvarat för tekniska COM- och NAV-underhållstjänster på fem flygplatser i Sverige: Kalmar, Karlstad, Jönköping, Norrköping och Skellefteå.

Internationellt är vårt rykte som leverantör av flygtrafikutbildningstjänster mycket gott.  De senaste åren har vi, förutom finländska proffs inom området flygtrafiktjänst, utbildat flygledare bl.a. till Sverige, Estland, Lettland och Luxemburg samt Bosnien och Hercegovina.

Europas mest miljövänliga luftrum

I vårt dagliga arbete vidtar vi många åtgärder för att flygtrafiken ska kunna fungera så miljövänligt som möjligt. Bland våra grundläggande uppgifter är att ta hänsyn till miljötillståndets krav för hantering av flygbuller.

Optimering av flygrutter, landningar med kontinuerlig sjunkning och intimt internationellt samarbete är våra metoder för minskning av utsläppen. På nätverksflygplatser tillämpas alltid optimal glidinflygning och när det gäller kontinuerlig glidflygning vid inflygning är vi på Helsingfors–Vanda bland de bästa i Europa (källa: CANSO).

Utöver de ovannämnda åtgärderna har ett unikt samarbetsprojekt inletts med flygbolaget Finnair, där analyser kommer att utvecklas för att ytterligare förbättra flygningarnas miljöeffektivitet genom dataintegration.