Skip to main content

Kapacitetshantering och trafikplanering

Kapacitetshantering

Den mest centrala uppgiften för kapacitetshantering vid järnvägar är att säkerställa att den tågtrafik som planerats av aktörer som bedriver järnvägstrafik kan genomföras i bannätet så att alla andra tåg och banarbeten beaktas.

Genom kapacitetshantering säkerställs att trafiken kan genomföras enligt planer. Bannätets infrastruktur, till exempel enkelspårighet och antalet mötesplatser, definierar ramvillkoren för hurdan kapacitet man kan ansöka om och bevilja för olika banavsnitt. Arbetet genomförs i nära samarbete bland annat med Trafikledsverket, trafikutövare och entreprenörer.

Fintraffic Järnväg Ab tilldelar bankapacitet åt sökande samt samordnar trafik i årsansökningar om regelbunden trafik och ändringspunkter enligt principer som definierats av Trafikledsverket. Kapacitetshantering av bangårdar och spårreservationer införs gradvis, allra först står spårhantering på Helsingfors och Ilmala bangårdar i tur 2020.

Ansökningsinformation för spårkapacitet (finns i Trafikledsverkets informationsförteckning,) beskriver de allmänna principerna för ansökningsprocessen.

Du hittar anvisningar för hur systemen används på sidan för informationssystem.

För allmänna frågor om kapacitetshantering används e-postadressen kapasiteetinhallinta(at)finrail.fi

Trafikplanering

Huvuduppgiften inom trafikplanering är att koordinera spårarbetet på det statsägda järnvägsnätet med järnvägstrafiken.

Trafikplaneringsscheman och -planer bestämmer tidsfönster när spårarbeten kan utföras med hjälp av information om tåghastigheter, avstånd mellan tågen, mötande tåg och tågtopp i förhållande till trafikmängden. Målet är att helheten ska fungera säkert, ekonomiskt och korrekt, och att säkerställa att spårarbete och trafik flyter smidigt med ett minimum av störningar. Utöver det faktiska trafikplaneringsarbetet hanterar trafikplanerarna strömstoppen på elspåret under spårarbetet.

I dagsläget sköts trafikplanering av nio trafikplanerare i fyra trafikplaneringsområden: Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Kouvola.

För arbetet krävs nära samarbete mellan det finska trafikverket, entreprenörer och andra operatörer.