Skip to main content
netti

Öppna data och Digitraffic

Digitraffic är en tjänst som ger information i realtid om väg-, järnväg- och sjötrafik i Finland.  Största delen av de dataslag som förmedlas via Digitraffic-tjänsten fås från olika datainsamlingssystem som Fintraffic och dess dotterbolag  upprätthåller. 

Alla dataslag som Digitraffic erbjuder är maskinläsbara öppna data som är licensierad med  Creative Commons 4.0 Erkännande.

Mera information om Digitraffic kan hittas på Digitraffic webbsidor.

 

Leverantören av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster (Fintraffic) ska tillhandahålla följande information i realtid i maskinläsbar form via ett öppet gränssnitt för att användas fritt för utförande av en uppgift (Lag om transportservice, 302/2017)

 1. väderrapporter och väderprognoser för trafiken,
 2. information om trafikförhållanden,
 3. resultat av trafikmängdsmätningar,
 4. uppgifter om smidigheten i trafiken och restider,
 5. uppgifter om störningar och exceptionella situationer,
 6. uppgifter om variabla hastighetsgränser och om andra varierande trafikregler,
 7. uppgifter om trafikmedlens position, om uppgifterna är tillgängliga,
 8. annan i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedd offentlig information som producerats med allmänna medel, om inte den myndighet som överlåtit informationen förbjuder att den tillhandahålls som öppna data.

Bestämmelser om regler för flödesplanering finns i kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering. Bestämmelser om luftfartens vädertjänstleverantörers skyldighet att leverera väderinformation finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010.

Leverantören av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster ska tillhandahålla följande statiska information i maskinläsbar form via ett öppet gränssnitt för att användas fritt:

 1. historik om smidigheten i trafiken och om restider,
 2. historik om trafikuppgifter och mätresultat,
 3. historik om förhållanden,
 4. övriga statistiska uppgifter.

Informationen delas ut via Digitraffic-tjänsten.