Skip to main content

Transport informationstjänst

Transporttjänster som en del av dataekosystemet

Tillsammans med partners erbjuder Fintraffic trafikinformationstjänster till dataekosystemet, myndigheter, transportindustriföretag och medborgare. Fintraffic producerar främst lagstadgade tjänster för myndigheter och aggregerande informationstjänster. På den här sidan kan du lära dig mer om tjänsterna, deras syften och användningsinstruktioner.