Skip to main content

För medierna

Aktuell information om Fintraffic:

Kontaktuppgifter till kommunikationen

Du når kommunikationen på viestinta@fintraffic.fi

Kontakta oss per telefon eller e-post.

  • Strategi och kommunikation direktör Mikko Saariaho, tel. 0400 538 352
  • Kommunikationschef Johanna Majamäki (järnvägstrafik), tel. 040 843 1087
  • Kommunikationschef Leena Huhtamaa (flygtrafiktjänst), tel. 020 4284 010
  • Kommunikationschef Outi Huhtala (väg- och sjötrafik), tel. 050 571 6299
  • Kommunikationschef Saara Salaja (trafik ecosystem), tel. 050 414  2734