Skip to main content

Passagerarinformationstjänster

Fintraffic Järnväg Ab producerar landstäckande passagerarinformationstjänster för järnvägstrafik på skärmar och informationsenheter på tågstationer och perronger.

Fintraffic Järnväg Ab:s passagerarinformationstjänster ansvarar för att uppgifter om tidtabeller, spårangivelser samt stationsmeddelanden sker vid rätt tidpunkter och har korrekt innehåll. Fintraffic Järnväg Ab:s passagerarinformation når hundratusentals tågpassagerare dagligen i hela Finland.

Passagerarinformationen riktar sig till passagerare och innefattar information om tågtrafik, tidtabeller och möjliga störningar. Fintraffic Järnväg Ab tillhandahåller passagerarinformation över hela landet vid totalt 180 stationer. Meddelandena ges huvudsakligen på finska och svenska. Vid större stationer fin.ns meddelandena också tillgängliga på engelska. Meddelandena för tjänster mot Ryssland ges också på ryska