Skip to main content

Fintraffic - trygg och smidig trafik

Fintraffic styr trafiken på land, till sjöss och i luften. De trafikdata som bolaget erbjuder hjälper företagen att skapa nya transport- och mobilitetslösningar för människor och varor.
 
Intelligenta tjänster för trafikstyrning och trafikledning, aktuella trafikdata och den kompetens som bolagets 1 100 experter har gör trafiken säkrare och smidigare och hjälper till att minska utsläppen.
 
Fintraffic främjar hållbar trafik.

Dotterbolag och deras respektive ansvarsområden:

  • Fintraffic Järnväg Ab ansvarar för styrningen av järnvägstrafiken
  • Fintraffic Väg Ab ansvarar för styrningen av vägtrafiken
  • Fintraffic Sjötrafiklädning Ab ansvarar för styrningen av sjötrafiken
  • Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab ansvarar för flygtrafiktjänsten