Skip to main content

Ekonomi

Effektivitet står i fokus för Fintraffic, och effekterna av vårt ekonomiska ansvar framgår i hela det omgivande samhället. Vårt mål är att vi med de euron som står till förfogande producerar så stor nytta som möjligt för trafiksystemen, medborgarna, företagen och hela Finland.

Ett ekonomiskt hållbart trafiksystem

Uppgift är det viktigt att vi arbetar för ett ekonomiskt hållbart trafiksystem i Finland. Det bästa ekonomiska värdet och den bästa genomslagskraften kan genereras genom effektivt producerad trafikstyrning på trafiksystemnivå där säkerheten främjas, trafiken rationaliseras och miljön sparas. Parallellt med trafikstyrningsuppgiften har Fintraffic en betydande roll då det gäller att konsolidera trafikens informationsflöden. År 2021 tog vi tillsammans med det allt större samarbetsnätverket de första betydande stegen i konstruktionen av trafikens dataekosystem.

Intressentgruppssamarbete gynnar båda parter

Vårt mål är att bygga upp världens tryggaste, smidigaste och mest miljövänliga trafiksystem i Finland. Detta ambitiösa mål kan inte uppnås utan nära partnerskap med våra intressentgrupper. Det förutsätts också att intressentgruppsarbetet fortlöpande utvecklas för att vi tillsammans med våra partner ska kunna generera stå stor nytta som möjligt för företag som är verksamma här, medborgarna och hela Finland.

Det ekonomiska mervärde som genereras av oss syns i både vår egen verksamhet och genom indirekta effekter i våra intressentgruppers vardag: när information om trafiken finns på ett enda ställe är det lättare att ta fram tjänster som genererar mervärde samt lösningar som bidrar till smidigheten i trafiken.

Vi säkrar våra intressentgruppers framtida verksamhetsvillkor och våra partners drar ekonomisk nytta av våra tjänster. Den data som Fintraffic sammanställt används ganska flitigt av olika aktörer i samhället och med dess hjälp:

  • våra partners affärsmodeller utvecklas
  • bränslekostnaderna reduceras genom optimal routing och utvecklad logistik
  • vi är räddade från olyckor

I samma sammanhang erbjuder vi våra partners verktyg och effektivitetsmodeller i arbetet mot klimatförändringar.

 

Målet är ett öppet och transparent partnerskap

Vi är fast beslutna att främja förtroende och transparens i våra partnerskap. Vi tar med vår kunskap och expertis till samarbetsrelationer. På så sätt blir interaktionen med våra intressenter så användbar som möjligt för alla inblandade i samarbetet.

 

Läs även om våra övriga ansvarsområden: säkerhet, miljö, människorna