Skip to main content

Människorna

Trivselpersonal är nyckeln för att företagets övergripande ansvar ska fungera. En jämställd arbetsgemenskap och aktiviteter i enlighet med våra värderingar är av största vikt för oss och vi arbetar för dessa varje dag på året.

 

Vi vill vara lösningsorienterade och innovativa samt fortlöpande förbättra vår kompetens och förmåga att förnyas. Vi strävar efter jämlikhet och rättvisa och strävar efter att vår personal ska vara så välmående och kompetent som möjligt.

För att säkerställa detta vi:

  • har utbildat våra handledare och erbjudit dem nya verktyg för det dagliga arbetet.
  • har utvecklat företagsspecifika lönesystem och definierat kraven på arbetsuppgifterna.
  • ger vår personal möjlighet att delta i utbildningar och återkoppla regelbundet.
  • satsar på fritidsmotion.
  • behandlar alla lika och rättvist. Vi ingriper i olämpligt beteende och aktiviteter som strider mot våra värderingar.

 

En av de viktigaste sakerna i vårt personalarbete har varit att definiera Fintraffics värderingar tillsammans med personalen. De är: Vi säkerställer. Vi bryr oss. Vi sätter riktning. Tillsammans.

Läs mer om våra värderingar.

 

Personalen utför meningsfullt arbete

Som arbetsplats fick Fintraffic goda betyg i personalnöjdhetsenkäten hösten 2021. Svarsaktiviteten nådde också en rekordhög nivå – 71 procent (66 procent 2020) av medarbetarna gav svar i enkäten. Enligt resultaten upplever 80 procent av medarbetarna att de utför ett meningsfullt arbete. I undersökningen fick också kollegornas agerande, arbetsatmosfären och frontlinjearbetet bra betyg.

Läs mer om framgångarna med vårt personalarbete i vår årsredovisning.

 

Visste du?

I egenskap av ett ansvarstagande statligt bolag främjar vi god dialog förutom med de ovan nämnda partnerna också med bland annat forskarsamfundet och läroverken, intresseorganisationerna, landskapen, politikerna och medierna. Vi är också aktiva i många internationella organisationer som har en koppling till vår bransch och som påverkar trafikens verksamhetsmiljö på EU-nivå och också globalt. Vi anser det vara viktigt att aspekterna som gäller trafikstyrningen och en höjning av digitaliseringsgraden i trafiken beaktas i beslutsprocesserna så att det finländska trafiksystemet blir så tryggt, smidigt och utsläppssnålt som möjligt.

 

Läs om våra övriga ansvarsområden: säkerheten, miljö, ekonomi