Skip to main content

Fintraffic i korthet

Vi tillhandahåller och utvecklar tjänster för trafikstyrning och -ledning inom alla trafikformer och säkerställer en säker och smidig trafik. 

Våra tjänster stöder medborgarnas rörlighet, näringslivets behov och transporter, säkerhetsmyndigheternas verksamhet samt Finlands konkurrenskraft och välfärd.  

Vi arbetar effektivt och ansvarsfullt med beaktande av miljöaspekterna. Vi vill vara en utmärkt och lockande arbetsplats för de bästa branschproffsen. 

Vi samlar in, förvaltar och öppnar information samt skapar möjligheter för nya affärsverksamheter. Vårt bolag tillhandahåller och utvecklar avancerade, nya tjänster och bidrar till tillväxten hos de trafikmässiga ekosystemen.

Specialuppgiften tryggar de funktioner som är avgörande för samhällets funktion
   

Vi är ett specialuppgiftsbolag som driver verksamhet under kommunikationsministeriets ägarstyrning.

Genom den specialuppgift som tilldelats oss tryggar vi de tjänster för trafikstyrning som samhället, myndigheterna och näringslivet omedelbart behöver. Till specialuppgiften hör även att säkerställa driftsäkerheten vid rubbningar av de normala förhållandena och i nödsituationer.