Skip to main content

Teknisk flygtrafiktjänst

Fintraffic flygtrafikstjänst ansvarar för att enligt de internationella kraven planera och upprätthålla den infrastruktur och de system som flygtrafiktjänsten behöver.

Den tekniska flygtrafiktjänsten omfattar även upprätthållandet av bland annat radar-, navigerings- och radioutrustning i den intressanta flygplatsmiljön.