Skip to main content

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

Löneboställsporten 1
00240 Helsingfors

Telefonväxel: +358 29 450 7000

E-post i form fornamn.efternamn@fintraffic.fi

 
Kundservice
•Trafikens kundservice och chatt: https://palautevayla.fi/aspa?lang=sv
•Du kan också kommunicera med kundtjänsten per telefon 0295 020 600 (vardagar kl. 9-16)
•Störningar i vägtrafiken: Vägtrafikantlinjen, 24 h, tfn 0200 2100 (lna/msa)
•Officiella ärenden: info(at)fintraffic.fi

Järnvägstrafik:

Runtomdygns driftcentralverksamhet sköts från driftcentraler, som finns på totalt fyra orter: Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Kouvola.

  • Helsingfors 030 721333
  • Kouvola 030 734333            
  • Tammerfors 030 730333
  • Oleåborg 030 745304