Skip to main content

Användningsvillkor

För materialet i Fintraffics öppna data gäller användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande. Creative Commons 4.0 Erkännande är en användarlicens för den offentliga förvaltningens öppna datamaterial enligt rekommendationen JHS 189. Licensen ger rätt att kopiera, bearbeta och dela materialet vidare antingen i ursprunglig eller ändrad form. Materialet kan också kombineras med andra material och användas för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Anvisningar för att namnge källan

Enligt användarlicensen Creative Commons 4.0 Erkännande ska datamaterialets källa namnges på det sätt som licensgivaren förutsätter. Detta betyder i praktiken att man, när man delar vidare det material som användarlicensen omfattar, ska förse materialet med namnet på dem som skapat materialet eller andra instanser som framgår av användarlicensen på ett rimligt sätt som licensbeviljaren kräver. Dessa uppgifter kan förutom eller i stället för namnet innehålla till exempel en pseudonym eller ett varumärke.

Fintraffic förutsätter att man vid namngivningen iakttar följande praxis:

  • Upphovsrättsbeteckningen (copyright notice) som ingår i materialet ska bevaras på det sätt som framgår av användarlicensen. I upphovsrättsbeteckningen kan det också finnas uppgifter om publiceringstidpunkten och numret på den aktuella versionen samt utgivarens namn och andra uppgifter som är väsentliga för att man ska kunna identifiera data.
  • De vanliga ansvarsfrihetsvillkoren som ingår i materialet ska bibehållas på det sätt som framgår av användarlicensen. I källuppgifterna ska finnas en hyperlänk till det ursprungliga materialets webbsidor, om det är tekniskt möjligt.
  • Om materialet har bearbetats måste man förse det med en beteckning att så har gjorts och förse det bearbetade materialet med en hyperlänk till det ursprungliga, obearbetade materialet.
  • Materialet ska förses med en beteckning om licensen att använda Creative Commons Erkännande 4.0 och en hyperlänk till användarlicensen.

Fintraffic kan alltid begära att namnuppgifterna och upphovsrättsbeteckningen tas bort inom ramen för vad som är möjligt.

Exempel på namngivning

När uppgifter från rata.digitraffic.fi -gränssnittet används på en webbsida eller i en tillämpning. På sidan eller i tillämpningen ska finnas följande text inkl. länk:

Trafikuppgifternas källa Fintraffic / Digitraffic, licens CC 4.0 BY

Närmare anvisningar för hur beteckningarna ska göras finns på Creative Commons webbsidor.