Skip to main content

Världens tryggaste, smidigaste och miljövänligaste trafik

Hållbarhet är en oskiljbar del av Fintraffics kärnverksamhet. Fintraffics mission är världens tryggaste, smidigaste och mest miljövänliga trafik i Finland. Vi arbetar för detta varje dag. Vi granskar trafikbranschen som en helhet för att göra trafiken så säker och smidig som möjligt samtidigt som den för samhället genererar så stor nytta som möjligt med så låga utsläpp som möjligt.

Det som gör att vi globalt sett är ett exceptionellt bolag är att vi svarar för styrningen av alla trafikformer och producerar trafikdata och -tjänster för många intressentgrupper. På detta sätt har vi också en unik möjlighet att påverka de väsentligaste hållbarhetsfrågorna i trafiken, till exempel klimatfrågor och trafiksäkerhet.

Vi har en unik möjlighet att påverka de väsentligaste hållbarhetsfrågorna i trafiken

För oss är det inte nog att hållbarhet iakttas i vår egen verksamhet. Vi vill allt bättre förstå hur de tjänster vi producerar indirekt påverkar samhället och miljön. Endast på det sättet kan vi hjälpa våra kunder, intressentgrupper och hela Finland då det gäller att utveckla ett alltmer hållbart trafiksystem.

 

De väsentliga hållbarhetsteman

De väsentliga hållbarhetsteman är säkerhet, miljö, människor och ekonomisk.

Vi stöder starkt målet med ett kolneutralt Finland 2035 samt Parisavtalets mål att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader. Dessutom har vi åtagit oss att stödja handlingsprogrammet och de anknytande principerna gällande miljö, arbetsliv, antikorruption och mänskliga rättigheter i FN:s Global Compact-initiativ. Fintraffic stöder FN:s mål för hållbar utveckling. Fintraffic rapporterar i enlighet med referensramen för Global Reporting Initiative (GRI)-rapporteringen. Läs GRI-indexen i vår årsredovisning.