Skip to main content

Projekt och utveckling

Fintraffics sjötrafiklednings strategi bygger på att tillhandahålla tjänster inom ledning och styrning av sjötrafiken för att säkerställa att sjöfarten fungerar utan störningar i våra farleder. Kärnan i utvecklingen av Fintraffics sjötrafikledning är därmed ett tekniskt utvecklingsarbete för att möjliggöra en säker och smidig fartygstrafik.

Fintraffics sjötrafikledning har som mål att bidra till att säkerställa den finländska sjöfartens konkurrenskraft och uppkomsten av intelligent sjötrafik och främjar aktivt utvecklingen av ett trafikekosystem på nationell och internationell nivå. Särskilt kärntjänster inom trafikstyrning och trafikledning är föremål för utvecklingsarbete, och bolaget utvecklar dessutom nya modeller för informations- och lägesbildstjänster och för fjärrstyrning av fartyg och stöd för fjärrlotsning.