Hyppää pääsisältöön

Lii­ken­ne- ja liik­ku­mis­tie­to­jen ko­ko­nai­suu­des­ta tu­li en­tis­tä kat­ta­vam­pi

Rei­lua da­ta­ta­lout­ta lii­ken­tee­seen

Fintrafficin koolle kutsuman ekosysteemityön tavoitteena on luoda liikennealalle uutta kasvua tarjoamalla kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille matka- ja logistiikkaketjuja parantavia digitaalisia yhteisratkaisuja. Lä­hes 100 or­ga­ni­saa­tio­ta on jo mukana ra­ken­ta­mas­sa da­taan poh­jau­tu­via pal­ve­lu­kon­sep­te­ja ja yh­tei­siä pe­li­sään­tö­jä.

Tutustu liikennemääriin

Käy katsomassa Fintrafficin datasta kootut rautatie- ja tieliikenteen liikennemääräraportit. Voit valita raporttiin tarkasteltavan ajanjakson ja maakunnan.

Seuraa meitä somessa