Hyppää pääsisältöön

Liikennemäärät

Tältä sivulta löydät Fintrafficin datasta koottuja rautatie- ja tieliikenteen liikennemääräraportteja.

Lisätietoja taulukoiden käyttöön saat Fintrafficin viestinnältä, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta https://fintraffic.fi/fi/fintraffic/medialle.

Junamäärät

Junaliikenteen luvut koskevat kaupallista lähi-, kauko- ja tavaraliikennettä. Lukuihin ei ole laskettu muuta rataverkolla tapahtuvaa liikennettä (kuten työkoneet).

Tieliikennemäärät

Tieliikenteen maakuntakohtaiset kokonaisliikennemäärät on kerätty Fintrafficin tieliikenteenohjauksen alueen LAM-pisteiltä (liikenteen automaattinen mittausasema). Liikennemäärät päivittyvät fintraffic.fi-sivustolle kerran tunnissa. Mahdollisten yksittäisten LAM-pisteiden toimintahäiriöiden aikana liikennemäärä korvataan mahdollisimman virheettömän vertailudatan saavuttamiseksi automaattisesti vastaavan ajankohdan luvulla. Huomioi eri vuosia vertaillessasi, että olet valinnut kohdan "Sisällytä vain vuosittain vertailtavissa olevat LAM-pisteet", jolla varmennetaan eri vuosien vertailukelpoisuus keskenään.

Tieliikenteen kehitys 2020 -raportti

Vuoden 2020 valtion omistamien maanteiden (78 000 km) liikennesuorite aleni keskimäärin 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tieluokittain liikenteen keskimääräiset muutokset olivat hyvin erilaiset, sillä valta- ja kantateillä alenema oli yli -8 %, kun taas yhdystieverkolla vajaat -3 %.

Katso Tieliikenteen kehitys 2020 -raportti. Raportissa esitetyt liikenteen kehitysluvut ovat alustavia. Tilastokeskus julkaisee viralliset liikenteen kehitysluvut (Tietilasto 2020) kevään 2021 aikana.


Tieliikenteen kehitys 2020 -raportissa esitettyjen tilastojen lisäksi Fintraffic Tie tuottaa LAM-pistedataa Suomen pääteiltä, jota julkaistaan myös tämän sivun Tieliikennemäärät-taulukoissa. LAM-seurannassa tarkastellaan pääteiden (lähinnä valtateiden) liikenteen kehitystä, joten otanta ei ole yhtä kattava kuin Tieliikenteen kehitys 2020 -raportissa. LAM-seurannassa pääteiden liikenne on vähentynyt vuonna 2020 noin 10 %.