Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin meriliikenteenohjaus - Turvallista meriliikennettä

Meriliikenteenohjaus

Meriliikenteenohjaus tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. Alusliikennepalvelusta käytetään kansainvälistä nimeä VTS eli Vessel Traffic Service. Suomessa alusliikennepalvelusta vastaavat Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kaksi VTS-keskusta. Keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän.

 

Tavoitteena turvallisempi meriliikenne

Alusliikennepalvelun tavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuutta sekä edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta. Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.

Näihin tavoitteisiin päästäkseen VTS-keskukset toimivat ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Päivystyksen ansiosta alukset saavat kaikkina vuorokaudenaikoina matkansa varrella tiedotuksia aluksen turvalliseen kulkuun liittyvistä asioista sekä tarvitessaan navigointiapua. Lisäksi liikenteen järjestelyiden palvelutaso säilyy hyvänä.

 

Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Suomenlahden meriliikennekeskuksessa toimiva Helsinki Traffic valvoo Suomenlahden kansainvälistä merialuetta yhdessä Venäjän ja Viron kanssa. Yhteistyössä perustettu alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä GOFREP kattaa koko Suomenlahden kansallisia VTS-alueita lukuun ottamatta. Ahvenanmeren eteläisen reittijakojärjestelmän liikennettä valvoo Länsi-Suomen meriliikennekeskuksesta käsin Åland Sea Traffic.

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi VTS-keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten, satamien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Saimaa VTS hoitaa hätä- ja turvallisuusradioliikenteen Saimaan alueella sekä välittää tiedot VTS-keskukseen ilmoitetuista hätätilanteista edelleen poliisille, pelastusviranomaisille ja muille yhteistyötahoille.

VTS antaa tarvittaessa avustusta viranomaisille ja valvoo luotsauslain noudattamista.

 

Sertifioitua laatua

Meriliikenteenohjauksella on ISO 9001:2015 -sertifioitu laadunhallintajärjestelmä. Sertifikaatin on myöntänyt Kiwa Inspecta.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen  laatupolitiikka:

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen laatupolitiikka asettaa lähtökohdan yhtiömme laadukkaalle toiminnalle.

Tavoitteenamme on kaikin yhtiömme käytettävissä olevin keinoin parantaa alusliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Jatkuvasti kehittyvällä toiminnallamme turvaamme Suomen logistista kilpailukykyä.

Toimimme kansainvälisten ja kansallisten säännösten sekä yhtiömme arvojen ja ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tyytyväisyys on meille tärkeää ja tähtäämme siihen sekä kehittämällä jatkuvasti omaa toimintaamme että edistämällä toimivaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Toimintamme ydin on motivoitunut ja pätevä henkilöstö, jolle tarjoamme miellyttävän ja turvallisen työympäristön.

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen johto sitoutuu kehittämään toimintaansa ja arvioimaan säännöllisesti laadunhallintajärjestelmänsä vaikuttavuutta.

Video julkaistu: 12/2018