Hyppää pääsisältöön
Alus merellä

Meriliikenteen ammattilaispalvelut

Port Activity -satamasovellus

Aikatietojen reaaliaikainen jakaminen tehostaa koko logistiikkaketjun toimintaa. Port Activityn eli satamasovelluksen lähtökohtana on ollut parantaa tiedonkulkua satamassa toimivien sidosryhmien välillä sekä luoda samalla käyttöön yhteinen tilannekuva, joka mahdollistaa mahdollisimman tehokkaat ja taloudelliset satamakäynnit.

Satamasovellus kokoaakin sataman eri sidosryhmien aikataulutiedot reaaliaikaisesti samaan paikkaan eri järjestelmistä sekä informoi käyttäjiään mahdollisista aikataulumuutoksista. Näin kaikki tietävät tarkasti missä mennään, ja voivat suunnitella omat aikataulunsa tehokkaasti sen mukaan.

Port Activity on rakennettu open source -pohjaisesti, minkä ansiosta satamat voivat räätälöidä sen omiin tarpeisiinsa sopivaksi itse valitsemansa kehityskumppanin kanssa.

Rekisteröidy nyt satamasovelluksen käyttäjäksi täällä.

Port Call Time Stamp and Estimation Service eli aikatietopalvelu

Toimivan satamalogistiikan taustalla vaikuttavat monet tekijät. Yksi isoimmista on mahdollisimman tarkka kauppa-alusten aikataulutieto, joka yhdistää satamassa muun muassa meri- ja maarahdin tehokkaiksi kuljetusketjuiksi. Fintrafficin uusi Port Call Time Stamp and Estimation Service eli aikatietopalvelu tarjoaa eri satamatoimijoille, viranomaisille sekä tutkimus- ja oppilaitoksille entistä tarkempaa alusten saapumis- ja lähtöaikatietoa Suomen satamista.

Kaikki satamaekosysteemin parissa työskentelevät tahot voivat käyttää juuri käyttöön otettua aikatietopalvelua Port Activity -sovelluksen kautta tai vastaavasti tuomalla aikatiedot Fintrafficin API-rajapinnan kautta omaan järjestelmäänsä.

Lisätiedot ja rekisteröityminen aikatiedon käyttäjäksi täällä.

Merenkulkijoiden Master’s Guide

Alukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä, ovat velvollisia käyttämään Fintrafficin meriliikenteenohjauksen alusliikennepalvelua. Liikkuessaan VTS (Vessel Traffic Service) -alueella alusten on ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueen liikennöintisäännöksiä.

Ota Master’s Guidet käyttöösi täältä.

Purjehdustapahtumien ja vesialueiden kilpailujen ilmoituspalvelu

Fintrafficin meriliikenteenohjauksella on käytössä ilmoituskäytäntö purjehduskilpailujen sekä muiden tapahtumien järjestämisestä kauppamerenkulun- tai matalaväylien läheisyyteen sijoittuvilla meri- ja järvialueilla.

Tee purjehduskilpailusta ilmoitus täällä.