Hyppää pääsisältöön
Rahtialus merellä

Uusi aikatietopalvelu jalkautetaan satamatoimijoiden käyttöön – testivaiheen ennustetuloksista 90 % erinomaisia

Julkaistu 18.11.2021

Uusi Port Call Time Stamp and Estimation Service eli aikatietopalvelu jalkautetaan satamatoimijoiden, viranomaisten sekä tutkimus- ja oppilaitosten käyttöön testi- ja käyttöönottovaiheen tultua onnistuneesti päätökseen. Aikatietopalvelu tarjoaa ennusteita ja tietoa kaupallisen merenkulun alusten lähtö- ja saapumistiedoista Suomen satamissa.

Vaikka valtaosan aluksista on täytynyt tähän saakka toimittaa eri tavoin muiden vaadittujen tietojen lisäksi arvio saapumisajasta, on näistä saatu data ollut heikkoa ja hajanaista. Uusi palvelu perustuu koneoppimisen kautta tapahtuvaan datan analysointiin. Aikatietopalvelun testi- ja käyttöönottovaiheen aikana todettiin, että palvelu voidaan ottaa suunnitellusti käyttöön.

- Tavoitteemme oli luoda palvelu, joka tarjoaa yleisesti saatavilla oleviin aikatietopalveluihin verrattuna laadukkaamman aikatiedon ennusteen. Uudesta palvelusta hyötyvät kaikki merenkulun aikatietoa toiminnassaan käyttävät toimijat. Lisäksi palvelua voivat hyödyntää sisävesiliikenteen toimijat, sillä Saimaan rahtiliikenne on mukana ennusteissa, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

- Meillä oli palvelun käyttöönoton suhteen kunnianhimoinen kuukauden aikataulu, jossa onnistuimme hyvällä yhteistyöllä kehityskumppanimme kanssa. Palvelu on nyt teknisesti saatavilla ja otetaan tuotantokäyttöön marraskuun puolivälissä, kertoo Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehityspäällikkö Juho Pitkänen.

Tekoäly oppii tuntemaan kunkin sataman yksilölliset piirteet

Uusi aikatietopalvelu on osa isompaa aikatietopalvelun kokonaisuutta, tuoden satamatoimijoille tarjolle alusten saapumis- ja lähtöennusteet helposti käytettävässä muodossa. Kehityksessä on panostettu satamakohtaiseen räätälöintiin.

- Eri satamat toimivat eri tavalla: niillä on erilaista liikennettä ja erilaisia haasteita. Olemme pyrkineet suhteuttamaan palvelun toimintaa paikallisesti jo testivaiheessa, ja sitä jatketaan käyttöönoton jälkeen. Mitä kauemmin palvelu on käytössä, sitä laadukkaammaksi ennusteita pystytään kehittämään, kertoo Pitkänen.

Alustavat tulokset aikatietopalvelusta ovat lupaavia ja datan laatu hyvää. Järjestelmä laskee aikatietoja jatkuvasti tarkemmaksi, minkä ansiosta ennusteet tarkentuvat hyvin lähelle aluksen todellista saapumisaikaa.

- Palvelu laskee ennusteita saapumisajoista sekä seuraa toteutuneita saapumis- ja lähtöaikoja. Tällä hetkellä järjestelmä pystyy laskemaan kahden vuorokauden päästä saapuvan laivan saapumisajan ennusteen kahden tunnin tarkkuudella, ja vuorokautta ennen ennuste voidaan antaa jo tunnin tarkkuudella. Tämä auttaa satamatoimijoita ja -logistiikkaa suunnittelemaan oman aikataulunsa aiempaa tehokkaammin, kertoo Soininen.

Palvelu tarjolla veloituksetta kaikille satamaekosysteemin toimijoille

Vuorovaikutteinen toimintamalli satamatoimijoiden kanssa on todettu testivaiheessa toimivaksi, ja palaute palvelun toiminnasta on ollut positiivista. Tekniikka ei vaadi käyttäjältä uusia integraatioita tai tekniikan uudistamista, sillä vain datan sisältö nykyisissä järjestelmissä vaihtuu.

- Pilotissa on ollut mukana neljätoista suomalaista satamaa. Olemme saaneet hyviä ehdotuksia kehitykseen sekä palautetta datan laadusta. Yleisesti ottaen alalla on ollut kiinnostunut ja odottava tunnelma, ja on hienoa päästä jalkauttamaan palvelu nyt kaikkien käyttöön, kertoo Pitkänen.

Yleishyödyllisen aikatietopalvelun voivat nyt ottaa käyttöön kaikki satamaekosysteemin parissa työskentelevät toimijat ja tahot. Palvelun saa käyttöön veloituksetta, mutta se edellyttää käyttäjätahon rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Palvelua voidaan käyttää Port Activity -sovelluksen kautta tai tuomalla aikatiedot Fintrafficin API-rajapinnan kautta käyttäjän omaan järjestelmään.

- Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi merilogistiikkaan, operatiivisen toimintaan, olemassa oleviin tai täysin uusiin sovelluksiin sekä kehitys- ja tutkimuskäyttöön. Toivomme mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa, sillä nyt dataa on saatavilla helposti käytettävässä muodossa, kannustaa Soininen.

Kehitys jatkuu käyttäjäpalautteen ja -tarpeiden pohjalta

Käyttäjäpalautteen pohjalta aikatietopalvelua pystytään kehittämään entistä paremmin käyttäjiä palvelevaksi. Loppuvuodesta tehdäänkin käyttäjäkysely, jossa selvitetään palvelun käyttöön ottaneiden satamatoimijoiden tyytyväisyyttä, tarpeita ja huomioita aikatietopalvelusta.

- Vaikka ennusteet pysyvät jatkossakin ennusteina, ovat ne nyt huomattavasti aiempaa tarkempia. Ennusteiden tuloksista 90 % oli testivaiheessa erinomaisia. Palvelu ei kuitenkaan ole täydellinen tai valmis, vaan se kehittyy eteenpäin yhteistyössä käyttäjien kanssa. Siksi käyttäjäpalaute on nyt tärkeää, avaa Pitkänen.

Palveluun pyritään liittämään tulevaisuudessa mahdollisimman paljon tietoa, joka voi vaikuttaa aluksen ennusteeseen ja jonka avulla voidaan arvioida aluksen reittiä tarkemmin. Talvisin palvelun tulee esimerkiksi pystyä huomioimaan ennusteissa jäätilanteen sekä jäänmurtajien vaikutus alusliikenteeseen. Lisäksi kehitystyötä viedään eteenpäin niin, että palvelu oppii huomioimaan aluksen muut pysähdykset Itämeren satamissa sekä suhteuttamaan nämä Suomeen saapumisen ajan arvioinnissa.

- Tiedossa olevien muuttujien lisäksi on olemassa yllättäviä tilanteita, kuten yhtäjaksoisen matkan keskeytyminen, jota järjestelmä ei välttämättä osaa ennakoida. Kehitystyössä pohdimmekin, kuinka näissä yllättävissä tilanteissa järjestelmää voidaan auttaa manuaalisesti tai luomalla valmiita sääntöjä, avaa Soininen.

Aikatietopalvelu kytkeytyy Fintrafficin ja ministeriötason strategioihin

Julkisen, yhteisen liikennedatan tarjoaminen liikennepalveluiden kehittäjille ja liikennepalveluiden tuottajille kytkeytyy Fintrafficin strategiaan. Aikatietopalvelu tukee mainiosti strategisia tavoitteita arvoa tuottavan liikenteen ekosysteemin kehityksestä, on hyvä esimerkki tuotteistetusta digitaalisesta palvelusta sekä luo pohjaa Suomen kilpailukyvyn parantamiselle. Merenkulun aikatiedot on huomioitu strategiassa myös ministeriötasolla.

- Merenkulun aikatiedon merkitys on huomioitu valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sekä valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta. Aikatietopalvelu on hieno onnistuminen ja esimerkki siitä, kuinka ministeriötason strategiaa on toteutettu konkreettisesti käytännön tasolla, kehuu Soininen.

Haluatko rekisteröityä aikatietopalvelun käyttäjäksi? Ota yhteyttä!

Olli Soininen 
Hankepäällikkö

olli.soininen(at)fintraffic.fi 
+358 50 356 0611

Jaa