Hyppää pääsisältöön

Talous

Tehokkuus on Fintrafficin ytimessä ja taloudellisen vastuumme vaikutukset näkyvät koko ympäröivässä yhteiskunnassa. Valtion erityistehtäväyhtiönä tavoitteenamme on maltillinen kannattavuus sekä vakaa tase ja sen järkevä käyttö. Haluamme, että tuotamme käytössämme olevilla euroilla mahdollisimman paljon hyötyä liikennejärjestelmälle, kansalaisille, yrityksille ja koko Suomelle.

Taloudellisesti kestävä liikennejärjestelmä

Valtion eritystehtäväyhtiönä meidän on tärkeää edistää taloudellisesti kestävää liikennejärjestelmää Suomessa. Liikennejärjestelmätasolla turvallisuutta edistävä, liikennettä sujuvoittava, ympäristöä säästävä ja tehokkaasti tuotettu liikenteenohjaus tuottaa parasta taloudellista arvoa ja vaikuttavuutta. Liikenteenohjaustehtävän ohella Fintrafficilla on merkittävä rooli liikenteen tietovirtojen konsolidoijana. Vuonna 2021 otimme ensimmäiset merkittävät askeleet liikenteen dataekosysteemin rakentamisessa kasvavan yhteistyöverkoston kanssa. 

Sidosryhmäyhteistyöstä hyötyä molemmille osapuolille

Maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikennejärjestelmä ei voi toteutua ilman tiiviitä kumppanuuksia sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmätyön jatkuva kehittäminen onkin edellytys sille, että voimme tuottaa yhdessä kumppaneidemme kanssa mahdollisimman paljon hyötyä täällä toimiville yrityksille, kansalaisille ja koko Suomelle.

Tuottamamme taloudellinen lisäarvo näkyy sekä omassa toiminnassamme että välillisten vaikutusten kautta sidosryhmiemme arjessa: kun liikennettä koskeva tieto sijaitsee yhdessä paikassa, siitä on helpompi jalostaa lisäarvoa tuottavia palveluja ja liikenteen toimivuutta edistäviä ratkaisuja.

Turvaamme kumppaneidemme tulevaisuuden toimintaedellytyksiä ja kumppanimme hyötyvät taloudellisesti palveluistamme. Fintrafficin kokoama data on varsin laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden käytössä, ja sen avulla:

  • kumppaniemme toimintamallit kehittyvät
  • polttoainekulut pienenevät optimaalisen reitityksen ja kehittyvän logistiikan kautta
  • säästymme onnettomuuksilta

Samassa yhteydessä tarjoamme kumppaneillemme työkaluja ja tehostamismalleja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Päämääränä avoin ja läpinäkyvä kumppanuus

Olemme sitoutuneet edistämään kumppanuuksissamme luottamusta ja avoimuutta. Tuomme yhteistyösuhteisiin osaamisemme ja asiantuntemuksemme. Näin vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa on mahdollisimman hyödyllistä kaikille yhteistyössä mukana oleville.

 

Lue myös muista vastuullisuuden osa-alueistamme:

turvallisuus, ympäristö, ihmiset