Hyppää pääsisältöön

Talous

Tehokkuus on Fintrafficin ytimessä ja taloudellisen vastuumme vaikutukset näkyvät koko ympäröivässä yhteiskunnassa. Valtion erityistehtäväyhtiönä tavoitteenamme on maltillinen kannattavuus sekä vakaa tase ja sen järkevä käyttö. Haluamme, että tuotamme käytössämme olevilla euroilla mahdollisimman paljon hyötyä liikennejärjestelmälle, kansalaisille, yrityksille ja koko Suomelle.

Valtion eritystehtäväyhtiönä meidän on tärkeää edistää taloudellisesti kestävää liikennejärjestelmää Suomessa. Liikennejärjestelmätasolla turvallisuutta edistävä, liikennettä sujuvoittava, ympäristöä säästävä ja tehokkaasti tuotettu liikenteenohjaus tuottaa parasta taloudellista arvoa ja vaikuttavuutta. Liikenteenohjaustehtävän ohella Fintrafficilla on merkittävä rooli liikenteen tietovirtojen konsolidoijana. Vuonna 2021 otimme ensimmäiset merkittävät askeleet liikenteen dataekosysteemin rakentamisessa kasvavan yhteistyöverkoston kanssa. 

Liikennejärjestelmätasolla turvallisuutta edistävä, liikennettä sujuvoittava, ympäristöä säästävä ja tehokkaasti tuotettu liikenteenohjaus tuottaa parasta taloudellista arvoa ja vaikuttavuutta.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti palvelutasoamme ja tehostamaan liikenteenohjauksen palvelutuotantoa toimintaamme kehittämällä. Yksi yhtiöittämisen yhteydessä asetettu tavoite on 30 miljoonan euron tehostuminen vuosien 2019–2022 aikana erityisesti meri-, tie ja rautatieliikenteen ohjauksen palvelutuotannossa. Olemme tämän päämäärän suhteen hyvin aikataulussa - vuoden 2021 loppuun mennessä 30 miljoonan euron tehostamistavoitteesta on saavutettu 25 miljoonaa euroa.

Jotta pääsemme tavoitteeseen:

  • teemme järkevästi ja tehokkaasti tehtyjä investointeja
  • uudistamme palveluntuotannon prosesseja uusia teknologioita hyödyntämällä
  • toimimme kustannustehokkaasti kilpailuttamalla hankintoja

Näin edistämme verovarojen tehokasta käyttöä, Suomen liikennejärjestelmän uudistumista ja Suomen kilpailukyvyn parantumista. Tuottamamme taloudellinen lisäarvo näkyy sekä omassa toiminnassamme että välillisten vaikutusten kautta sidosryhmiemme arjessa: kun liikennettä koskeva tieto sijaitsee yhdessä paikassa, siitä on helpompi jalostaa lisäarvoa tuottavia palveluja ja liikenteen toimivuutta edistäviä ratkaisuja.

Sidosryhmäyhteistyöstä hyötyä molemmille osapuolille

Maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikennejärjestelmä ei voi toteutua ilman tiiviitä kumppanuuksia sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmätyön jatkuva kehittäminen onkin edellytys sille, että voimme tuottaa yhdessä kumppaneidemme kanssa mahdollisimman paljon hyötyä täällä toimiville yrityksille, kansalaisille ja koko Suomelle.

Turvaamme kumppaneidemme tulevaisuuden toimintaedellytyksiä ja kumppanimme hyötyvät taloudellisesti palveluistamme. Fintrafficin kokoama data on varsin laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden käytössä, ja sen avulla:

  • kumppaniemme toimintamallit kehittyvät
  • polttoainekulut pienenevät optimaalisen reitityksen ja kehittyvän logistiikan kautta
  • säästymme onnettomuuksilta

Samassa yhteydessä tarjoamme kumppaneillemme työkaluja ja tehostamismalleja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Päämääränä avoin ja läpinäkyvä kumppanuus

Olemme sitoutuneet edistämään kumppanuuksissamme luottamusta ja avoimuutta. Tuomme yhteistyösuhteisiin osaamisemme ja asiantuntemuksemme. Näin vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa on mahdollisimman hyödyllistä kaikille yhteistyössä mukana oleville.

Lue myös muista vastuullisuuden osa-alueistamme:

turvallisuus, ympäristö, ihmiset