Hyppää pääsisältöön
maisema_järvi

Ympäristö

Liikenteen päästöt ovat ympäristötyömme yksi konkreettisimmista aiheista, sillä liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen ilmastopäästöistä. Kannamme vastuuta ympäristöstä parantamalla liikennejärjestelmän kestävyyttä maalla, merellä ja ilmassa. Ympäristötyömme kulmakivet ovat oman toimintamme ja arvoketjumme ympäristövaikutusten hallinta sekä vaikutuksemme koko liikennejärjestelmän päästöihin.

Fintraffic – ympäristölähtöisen liikkumisen vaikuttaja

Pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan merkittävästi liikennejärjestelmän sujuvuuteen ja
palvelutasoon – ja sitä kautta eri liikennemuotojen päästöihin.                                                 

 • Ympäristötehokkaalla ja optimoidulla liikenteenohjauksella vähennämme liikenteen päästöjä ja liikenteestä aiheutuneita negatiivisia ympäristövaikutuksia koko liikennejärjestelmässä.
 • Tietoa ja liikenneratkaisuja tuottamalla voimme sujuvoittaa matka- ja logistiikkaketjuja sekä estää ympäristövahinkoja ja -onnettomuuksia.
 • Uusilla ratkaisuilla helpotamme häiriö- ja ruuhkatilanteita.

 

Hiilineutraali yritys vuonna 2023

 

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali jo vuoteen 2023 mennessä. Konkreettisesti edistämme tavoitteemme saavuttamista muun muassa:

 • lisäämällä edelleen toiminnassamme uusiutuvan sähkön- ja lämmitysenergian käyttöä.
 • tehostamalla energiatehokkuutta ja tilojen käyttöä.
 • suosimalla hybridityömallia ja etäkokouksia työtapoina.
 • sähköistämällä työliikkumista.
 • tehostamalla hankintaprosessia ympäristönäkökulmat huomioon ottavaksi. Hankintaprosessissa huomioidaan hiilineutraalius- ja energiatehokkuustavoitteet sekä kiertotalouden - ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
 • parantamalla omien ja vuokrattujen kiinteistöjen jätehuoltoa. Fintrafficin toimitiloissa jätteet lajitellaan asianmukaisesti hyödynnettäviin, kierrätettäviin, poltettaviin ja vaarallisiin jätteisiin.

Mahdollisuutemme hillitä ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöä yhdessä liikenteen ekosysteemin eri toimijoiden kanssa ovat siis merkittävät ja monen tekijän summana syntyvä hiilikädenjälkemme onkin jalanjälkeämme suurempi.

 

Tähän sitoudumme:

 • Suomenvaltion hiilineutraaliustavoitteeseen vähentämällä omasta toiminnastamme aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt kunnianhimoisesti nollaan jo vuonna 2023.
 • Olemaan vuoteen 2024 ulottuvan ympäristöstrategiamme mukaan ympäristösuuntautunut konserni, ympäristötehokkaan ja sujuvan liikennejärjestelmän mahdollistaja, ympäristölähtöisen liikkumisen vaikuttaja ja ympäristövahinkojen ja onnettomuuksien estäjä.
 • Kehittämään hiilijalan- ja kädenjäljen päästölaskentaa, ympäristövastuullisuus- ja vaikuttavuusraportointia sekä omaa ympäristökyvykkyyttämme joka tasolla.

 

Lue myös muista vastuullisuuden osa-alueistamme:

turvallisuus, ihmiset, talous