Hyppää pääsisältöön
Laskeutuva lentokone

Ympäristö

Liikenteellä on voimakas vaikutus ilmastonmuutokseen. Liikenne tuottaa noin 20 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä ja tästä 90 prosenttia aiheutuu tieliikenteestä. Liikenteenohjauksen palveluilla ja liikennetiedon hyödyntämisellä yhtiö auttaa Suomea saavuttamaan hallituksen asettamat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

Fintraffic voi edesauttaa päästöjen vähentämistä mahdollistamalla kilpailukykyisiä vaihtoehtoja yksityisautoilulle joukkoliikenteeseen nojautuvien digitalisoitujen matkaketjujen avulla, edesauttamalla tieliikenteen sujuvuutta, parantamalla raideliikenteen kilpailukykyä laadukkaan liikenteenohjauksen avulla sekä tukemalla eri liikennemuodot ylittävien kuljetusketjujen tehokkuutta tarjoamalla reaaliaikaista liikennetietoa. Yhtiö haluaa liikenteenohjauksen avulla ehkäistä myös liikenteen aiheuttamien ympäristövahinkojen syntymistä. Tässä työssä avainasemassa ovat riskien tunnistaminen ja hallinta sekä tarkoituksenmukaiset ja toimivat prosessit.

Data ja faktat tukemassa myös muiden ympäristötyötä

Fintraffic tarjoaa liikenteenohjauksessa käytettävää ja toiminnan puitteissa syntyvää tietoa laaja-alaisesti liikenteen toimijoiden käyttöön. Yhtiö toivoo, että sen avoimena datana tarjoama tieto hyödyttää toimijoita yrityksistä päättäjiin. Tieto voi tukea ympäristöystävällisten palveluiden luomisessa, päätösten syntymisessä sekä kannustaa yleisesti tekemään innovatiivisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa. Fintraffic pyrkii toimimaan myös mahdollistajana eri toimijoiden välillä.

Uusi lentojen laskeutumismuoto vähentää hiilidioksidipäästöjä

Kaikilla yhteiskunnan sektoreilla pyritään toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Lentoliikenteellä on työssä näkyvä rooli. Fintrafficin lennonvarmistuksen tavoitteena on olla maailman ympäristötehokkain alallaan. Polttoainetta säästävien niin sanottujen jatkuvan liu’un laskeutumisten osuudessa Helsinki on jo Euroopan isoista kaupungeista paras.

Toimintaa kehitetään yhteistyössä lentoyhtiöasiakkaiden ja lentoasemaoperaattorin kanssa. Uudet lähestymismenetelmät otetiin käyttöön vuoden 2019 keväällä. Vuonna 2019 jatkuvan liu’un laskeutumisia tehtiin 70 646 kappaletta, joka vastaa 75 prosenttia kaikista laskeutumisista. Jatkuvan liu’un laskeutumiset alensivat vuoden aikana lentoliikenteen CO2-päästöjä noin 23 000 tonnia. Päästöt vähenivät noin 11 000 henkilöauton vuotuisten CO2-päästöjen verran.