Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin toimintaympäristö: verkottuva liikenne

Liikenteen eri osat tuottavat tietoa enemmän kuin koskaan, ja vauhti vain kiihtyy.  

Lentokoneet ja dronet, autot, junat, laivat, sähköiset opasteet, säätä mittaavat laitteet, liikenteenohjaus, kunnossapito sekä liikennepalveluiden tuottajat ja käyttäjät ryhtyvät keskustelemaan entistä tiiviimmin keskenään.  Muutos edellyttää liikennejärjestelmän tiedonvälityskyvyn parantamista.  

Tietoa tuottavien osien määrän kasvaessa tarvitaan yhtenäisiä ja laadukkaita rajapintoja ja pelisääntöjä, jotta tieto  liikkuu sujuvasti liikenteen eri osien välillä mahdollistaen:  

  • datan jalostamisen  
  • uusien palveluratkaisujen kehittämisen 
  • turvallisemman, sujuvamman, tehokkaamman ja vähäpäästöisemmän liikenteen 
  • paremmat palvelut loppukäyttäjille 
  • infrastruktuurin investointien ja ylläpidon optimoinnin 
  • kasvavan liikenteen markkinan.  

Älykkäillä palveluilla, niitä tukevilla järjestelmillä ja avoimella datalla voimme vähentää onnettomuuksia, nopeuttaa matka-aikoja, helpottaa siirtymistä välineestä toiseen, vähentää liikenteen päästöjä sekä säästää verovaroja. Siinä maailmassa samoille raiteille mahtuu entistä useampia junia, liikennevalot osaavat torjua ruuhkia, rekat, junat laivat säätää vauhtinsa taloudelliseksi, kaupungeissa ja haja-asutusalueilla kyytejä yhdistetään ja tavaralähetys sisämaan tehtaasta kansainväliselle asiakkaalle pääsee perille edullisesti ja tehokkaasti.  

Samalla syntyy Suomessa toimiville yrityksille edistyksellinen kotimarkkina, jossa on hyvä oppia ja kehittää esimerkiksi logistiikkaan, henkilöliikenteeseen tai tietojärjestelmiin liittyviä palveluita nopeasti kasvaville kansainvälisille markkinoille.