Hyppää pääsisältöön

Turvallisuus

Fintrafficin toimiala on erityisen turvallisuuskriittinen: potentiaalinen onnettomuus saattaa aiheuttaa vahinkoja niin ihmisille, ympäristölle kuin taloudelle. Turvallisuustyöskentely onkin konsernissa laaja-alaista, ja yhtiö kehittää turvallisuusasioita kunnianhimoisesti.

Yhtiö toimii turvallisuuskriittisellä toimialalla

Liikenteen ohjauksella on merkittävä rooli liikenteen turvallisuuden takaajana: Fintraffic vastaa siitä, että lentokoneet ja junat pääsevät turvallisesti määränpäähänsä. Myös tie- ja meriliikenteessä yhtiön palvelut ehkäisevät onnettomuuksia. Yhtiön turvallisuuden osa-alueisiin kuuluvat muun muassa häiriöjohtaminen, riskienhallinta, varautuminen, turvallisuuspoikkeamien hallinta, tieto- ja kyberturvallisuus sekä yritysturvallisuus.

Turvallisuustyötä koordinoidaan

Yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kukin liikennemuoto vastaa omasta turvallisuudestaan tarkoituksenmukaisilla käytännöillä, menetelmillä ja toimintatavoilla. Konsernin käynnistämisen yhteydessä luotiin myös yhteisen turvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka on synkronoitu osaksi tytäryhtiöiden toimintatapoja ja niiden omia turvallisuuden johtamisjärjestelmiä.

Järjestelmä syntyi kartoittamalla tytäryhtiöiden toimintatapoja ja poimimalla niistä parhaita käytäntöjä. Yhtiössä toimii myös turvallisuusjohtoryhmä, joka vie keskeisiä kehityskohtia, kuten turvallisuuden johtamistavan edistämistä, riskienhallinnan toimintamallin vakiinnuttamista ja digiaikaan siirtymistä eteenpäin. Ryhmään kuuluvat SQE-johtaja, riskienhallintajohtaja, yritysturvallisuuspäällikkö, tieto- ja kyberturvallisuusjohtaja sekä kunkin liikennemuodon turvallisuusvastaava.

Turvallisuuden raportointia kehitetään

Yhtiölle on kehitetty kaikki liiketoiminnot kattava oma riskienhallinnan toimintamalli, jolla kartoitetaan potentiaaliset riskit, tunnistetaan niiden vakavuus sekä määritellään tarvittavat hallintakeinot niiden estämiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Keskeisimmät riskit raportoidaan säännöllisesti yhtiön hallitukselle ja johtoryhmälle.