Hyppää pääsisältöön

Turvallisuus

Turvallisuuskriittisellä alalla toimiminen tekee turvallisuudesta huolehtimisen Fintrafficille elintärkeää. Ydintehtävämme on liikenteen kokonaisturvallisuuden takaaminen, sillä liikenteessä tapahtuvat mahdolliset onnettomuudet voivat pahimmillaan aiheuttaa vahinkoja niin ihmisille, ympäristölle kuin taloudelle. Liikenneturvallisuuden lisäksi turvallisuustyömme kärkiteemoja ovat terveysturvallisuus sekä tieto- ja kyberturvallisuus.

Liikenneturvallisuus

Liikenteen ohjauksella on merkittävä rooli liikenteen turvallisuuden takaajana. Liikenteenohjauspalveluilla ja keräämällämme reaaliaikaisella liikennetiedolla vastaamme esimerkiksi siitä, että lentokoneet ja junat pääsevät turvallisesti määränpäähänsä. Tavoitteena on omalla toiminnallamme vähentää liikenneonnettomuuksien lukumäärää. Edistämme turvallisuutta seuraamalla sen tasoa sekä yhteisillä että liikennekohtaisilla mittareilla ja reagoimalla nopeasti mahdollisiin poikkeamiin.

Fintrafficin toiminnan ansiosta vuonna 2021:

  • Tieliikenteessä yhdessä kumppaneidemme kanssa arviolta noin 200 henkilövahinkoa vähemmän

  • 9 karille ajon estoa

  • 0 liikenteenohjauksesta aiheutunutta onnettomuutta lento- ja raideliikenteessä

 

Tieto- ja kyberturvallisuus

Digitalisoituvassa maailmassa tieto- ja kyberturvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti ja olemme panostaneet siihen voimakkaasti. Vuonna 2021 määritetyn tieto- kyberturvallisuuden strategian lisäksi päivitimme työtä ohjaavan tieto- ja kyberturvallisuuden politiikan.

Tieto- ja kyberturvallisuuden muutoksenhallinta ja muutosnopeus ovat teemoja, joiden eteen työskentelemme kunnianhimoisesti. Olemme vahvistaneet osaamistamme sisäisin koulutuksin ja palkkaamalla lisää kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Maailman huipputekniikka on hallussa vain harvoilla, mikä vaatii meiltä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja jakamista. Tieto- ja kyberturvallisuuden saralla alamme rakentaa ISO 27001 -mukaista tietoturvan hallintajärjestelmää ja jatkamme kaikkien käytössä olevien järjestelmien haltuun ottoa ja riskiarviointia kehityssukupolvesta riippumatta.

 

 

Lue myös muista vastuullisuuden osa-alueistamme:

ympäristö, ihmiset, talous