Hyppää pääsisältöön

DigiMar

Oppimistyökaluja navigointiturvallisuuden edistämiseen 

DigiMar-projektin päämääränä on parantaa merenkulun navigointiturvallisuutta toteuttamalla digitaalinen opetuskokeilu. Oppimistyökalujen kehittämisessä valjastetaan digitaalisten teknologioiden mahdollisuudet käyttöön hyödyntämällä mm. opetusvideoita ja puheentunnistus-chatboteja. Projektissa mukana olevat yliopistot kehittävät opiskelun tueksi digitaaliset työkalut, jotka testataan käytännössä Fintrafficin meriliikenteenohjauksen henkilöstöllä sekä merenkulkualan opiskelijoilla.

DigiMar-projektilla tavoitellaan turvallisuuden lisääntymistä parantuneiden merenkulun viestintätaitojen ja avoimen pääsyn digitaalisten opetusvälineiden avulla. Projektin keskiössä on oppijakeskeisten ja aitoihin merenkulun tarpeisiin perustuvien opetuskäytäntöjen ja -työkalujen sekä digitaalisen koulutuksen kehittäminen. Projektiin osallistuu eri alojen korkeakoulutuksen opettajia, mikä tukee ja kehittää uudenlaista monitieteistä yhteistyötä. Fintraffic on projektissa mukana asiantuntijaroolissa.

Mitä projektiin sisältyy käytännössä?

Projektissa hyödynnetään digitaalisten teknologioiden potentiaalia kehittämällä avoimen pääsyn opetusvideoita ja puheentunnistus-chatboteja, jotka tukevat jatkuvaa ja itsenäistä oppimista. Näin voidaan mm. kehittää kohderyhmän käyttäjien ja korkeakoulutuksen opettajien digitaalisia taitoja.

Projekti jakautuu viiteen työpakettiin:

  1. Projektin hallinta
  2. Meriliikenteen viestintästandardien ja tietoperusteisen sisällön kehittäminen
  3. Digitaalisten opetusvälineiden kehittäminen, käyttöönotto ja arviointi
  4. Meriliikenteen viestintästandardien ja tietopohjaisten sisältöjen vertailu
  5. Projektin tulosten hyödyntäminen ja levittäminen

Kenelle projektissa kehitettävät koulutusmateriaalit on suunnattu?

Kehitettävät koulutusmateriaalit on suunnattu meriliikenteenohjauksessa työskenteleville henkilöille, ja osa Fintraffic VTS:n operatiivisesta henkilöstöstä tulee käymään läpi projektissa kehitetyn koulutuksen. Materiaalien oppimispolut etenevät yksinkertaisista monimutkaisiin harjoituksiin ja videoihin.

Digitaalisia työkaluja käytetään projektikumppaneiden toimesta kieli- ja viestintätietokantojen luomiseen ja analysointiin sekä merenkulun viestinnän simulointitehtävien laatimiseen. Kaikkien kehitettyjen, käyttöön otettujen ja arvioitujen digitaalisten työkalujen käyttö tukee digitaalisten teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa kaikilla tasoilla ja kaikille niille aloille, jotka tarvitsevat viestintäkoulutusta. 

Tietokantaa ja mahdollisesti chatbottia voidaan myöhemmin hyödyntää kehitettäessä laajempaa merenkulun viestintäkirjastoa, jota voidaan käyttää tekoälypohjaisissa puheentunnistus- ja viestintähallintaratkaisuissa, erityisesti etäohjattavissa ja autonomisissa aluksissa.

Projekti noudattaa EU:n Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa

DigiMar-projekti noudattaa EU:n Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman (2021–2027) strategisia painopisteitä tukemalla laadukasta, kaikille avointa ja saavutettavaa digitaalista koulutusta sekä esittelemällä digitaalisia mahdollisuuksia koulutus- ja tutkimusyhteisölle, päättäjille, akatemialle ja tutkijoille. Avoimen pääsyn digitaalisten opetusvälineiden kehittämisen, käyttöönoton ja arvioinnin odotetaan lisäävän mukana olevien laitosten valmiutta ja kapasiteettia siirtyä tehokkaasti kohti digitaalista koulutusta.