Hyppää pääsisältöön

Hankkeet ja kehittäminen

Fintrafficin meriliikenteenohjauksen strategian keskiössä on meriliikenteen hallinta- ja ohjauspalveluiden tarjoaminen siten, että se varmistaa meriväylillämme alusliikenteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kehittämisen ytimen muodostaakin siten alusliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden mahdollistava teknologinen kehitystyö.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus pyrkii omalta osaltaan varmentamaan Suomen merenkulun kilpailukykyä ja älykkään meriliikenteen syntyä sekä edistää aktiivisesti liikenteen ekosysteemien kehittymistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kehitystyötä tehdään etenkin ydinpalveluissa liikenteen ohjauksessa ja hallinnassa, jonka lisäksi yhtiö kehittää uusia palvelumalleja tieto- ja tilannekuvapalveluihin sekä alusten etäohjaukseen ja etäluotsauksen tukeen.