Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin hankinnat

Tervetuloa Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hankintojen verkkosivustolle. Saat täältä ajankohtaista tietoa hankinnoista. 

Kilpailutuskalenterista näet suunnitteilla ovat hankinnat.

Julkaistut tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelusta: Cloudia Tarjouspalvelu

Tutustu konserniimme.

Hankintaperiaatteet ja pienhankinnat

Fintrafficin ja sen tytäryhtiöiden hankinnoissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • voimassa olevaa lainsäädäntöä,
 • yhtiön eettisiä toimintaperiaatteita,
 • hankintalainsäädännön avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä
 • seuraavia konsernin määrittämiä periaatteita:
  • Kokonaistaloudellisuus: Hankintamme huomioi liikenteen ekosysteemin kokonaisedun. Toiminta on pitkäjänteistä ja varmaa
  • Vastuullisuus: Turvallisuuden eri näkökulmat huomioidaan kaikissa hankinnoissa. Toiminta on vastuullista ja eettistä.
  • Asiakaslähtöisyys: Kartoitamme asiakkaiden tarpeet. Etsimme hallitusti uusia ratkaisuja ja mahdollistamme innovaatioita.
  • Synergia: Meillä on yhtenäiset ja vakioidut toimintamallit. Yhdistämme hankintatarpeita tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Hyödynnämme tietoa ja teknologiaa.

Konsernin hankinnoissa käytetään Hanselin puitejärjestelyjä.

Hankintoja tehdään myös siten, että Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy järjestää hankintalain mukaisen tarjouskilpailun ja hankinta tehdään yhteishankintana kaikille yhtiöille. Jokainen yhtiö hankkii omiin tarpeisiinsa tai useampi yhtiö voi tehdä myös yhteishankintaa.

Konsernin eri yhtiöiden pienhankintaraja on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat ns. vähäarvoisia hankintoja. Pienhankinnoissa noudatetaan konsernin hankintaohjetta.

Konsernin yhtiöt käyttävät tarjouspyyntöjen julkaisuun Hanki-palvelua (Cloudia-sovellusta).

Noudatettavat hankintalait

Konsernissa noudatetaan kaikkia hankintalakeja:

 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016
 • Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016
 • Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011

Kilpailutuskalenteri

Suunnittelussa ja valmistelussa olevat hankinnat näet liitteestä alla. 

Yhteystiedot

Puhelin +358 294 507 000

Sähköpostiosoite: hankinnat(at)fintraffic.fi

Lisätietoja julkisista hankinnoista:

Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivut: https://www.hankinnat.fi/

Hilma-ilmoituskanava: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Liitetiedostot

Liite Koko
Kilpailutuskalenteri_18012023.pdf 21.47 KB