Hyppää pääsisältöön

Fintrafficin hankinnat

Tervetuloa Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hankintojen verkkosivustolle. Saat täältä ajankohtaista tietoa hankinnoista. 

Hankintastrategia

Hankintastrategian tehtävänä on tukea Fintrafficin palvelujen tuottamisen onnistumista ja konsernistrategian toteuttamista. Hankintastrategia kuvaa sen, miten hankintatoimi tukee liiketoimintaa ja miten hankintoja johdetaan, toteutetaan ja kehitetään. Hankintastrategiset linjaukset koskevat hankintatoimintaa sekä siihen liittyviä prosesseja ja toimintoja. 

Fintrafficin hankintastrategia koostuu kolmesta pääteemasta: 

  • Kyvykäs ja hallittu toimittajaverkosto
  • Tavoitteellisesti johdetut hankinnat
  • Vastuulliset ja arvoa tuottavat hankinnat

Lisätietoja löydät täältä.

Hankintaperiaatteet ja pienhankinnat

Fintrafficin ja sen tytäryhtiöiden hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön eettisiä toimintaperiaatteita sekä hankintalainsäädännön avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Konsernin hankinnoissa käytetään Hanselin puitejärjestelyjä ja DPS:iä. Hankintoja tehdään myös siten, että Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy järjestää hankintalain mukaisen tarjouskilpailun, ja mahdollisuuksien mukaan hankinta tehdään yhteishankintana kaikille yhtiöille. Jokainen yhtiö hankkii omiin tarpeisiinsa tai useampi yhtiö voi tehdä myös yhteishankintaa.

Konsernin eri yhtiöiden pienhankintaraja on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat ns. vähäarvoisia hankintoja. Pienhankinnoissa noudatetaan konsernin hankintaohjetta.

Konsernin yhtiöt käyttävät tarjouspyyntöjen julkaisuun Hanki-palvelua (Cloudia-sovellusta).

Noudatettavat hankintalait

Konsernissa noudatetaan kaikkia hankintalakeja:

  • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016
  • Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016
  • Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011

Kilpailutuskalenteri

Julkaistut tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelusta: Cloudia Tarjouspalvelu

Suunnittelussa ja valmistelussa olevista hankinnoista on käynnissä kehitysprojekti, jotta kys. hankinnat saataisiin jatkossa myös Fintrafficin verkkosivuille näkymään.

Yhteystiedot

Puhelin +358 294 507 000

Sähköpostiosoite: hankinnat(at)fintraffic.fi

Lisätietoja julkisista hankinnoista

Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivut: https://www.hankinnat.fi/

Hilma-ilmoituskanava: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/