Hyppää pääsisältöön
Ruuhkaa ja autojonoja kaupungissa

Liikennevisio 2030

Älykkäillä palveluilla maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne

Fintrafficin visio on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. 

Vuonna 2030 ihmiset ja tavarat pääsevät perille turvallisemmin, sujuvammin ja ympäristöystävällisemmin kuin koskaan aiemmin.  

  • Niin kaupunkeihin kuin haja-asutusalueille on syntynyt uusia liikenne- ja logistiikkapalveluita, jotka helpottavat kotien arkea ja edistävät yritysten kilpailukykyä.  

  • Eri liikennevälineistä koostuvat matkat ja tavaraketjut toimivat saumattomasti, yhdellä lipulla pääsee ovelta ovelle, odotusajat ovat minimissään ja palvelut ovat helposti saatavilla.  

  • Autonomiaa enenevässä määrin hyödyntävien liikennevälineiden määrä on kasvussa, eri liikennemuotoja yhdistävät liikenteen solmukohdat toimivat tehokkaasti ja lisäksi lähiliikenteessä ja -logistiikassa uudet ratkaisut, esimerkiksi dronet ja robotiikka, ovat yleistymässä.

Suomeen on syntynyt ainutlaatuinen, tietoa taitavimmin hyödyntävä liikennetoimijoiden verkosto, liikenteen ekosysteemi.

  • Liikenteen muuttuminen on ollut välttämätöntä, jotta yhteiskunta on voinut vastata ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, väestön ikääntymisen, kuluttajien muuttuneisiin odotuksiin sekä julkisen talouden tilanteen luomiin haasteisiin. 

  • Liikenteen voimakkaan murroksen on mahdollistanut se, että liikennejärjestelmän eri osat vaihtavat keskenään tietoa ennen näkemättömällä tavalla. Suomella on käytössään liikennejärjestelmän infrastruktuurin ja reaaliaikaisen mallinnuksen tilannekuva, digitaalinen kaksonen.  

  • Reaaliaikaisen tilannekuvan ansiosta liikennettä voidaan optimoida ja uusia palveluita kehittää eri toimijoiden yhteistyössä tavalla, joka ei aiemmin ollut mahdollinen.  

Liikenteessä vähäpäästöisten energialähteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi ja Suomi on hyvässä vauhdissa kohti liikenteen päästöjen nollaamista. 

  • Liikenteen digitalisaatioasteen nostaminen on lisännyt ilmatilan ja muiden väylien kapasiteettia, alentanut kunnossapidon kustannuksia, vähentänyt onnettomuuksia, parantanut kotitalouksien ja yritysten palveluita sekä lisännyt Suomen ja sen eri alueiden globaalia saavutettavuutta. Suomi saa toimivasta ja alueellisesti oikeudenmukaisesta liikennejärjestelmästä kansainvälistä kilpailuetua.   

  • Henkilöliikenteessä autoilun markkinaosuus on kääntynyt valtakunnallisesti vaihtoehtojen lisääntymisen ansiosta laskuun, ja yhä useampi matka tehdään uusien palvelukonseptien ansiosta vetovoimaansa parantaneella joukkoliikenteellä. Kaupungeissa parkkipaikkoja on alkanut vapautua muuhun käyttöön, mikä lisää yhteiskunnan tehokkuutta.  

  • Etätyökulttuurin kehittyminen on vähentänyt liikkumistarvetta. 

Fintrafficin strategia

Liikenteenohjauskonsernimme visiona, pitkän tähtäyksen tavoitteena, on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Tuohon pääsemiseksi pyrimme tarjoamaan maailman parasta liikenteenohjausta ja liikennetietoa.

Nopeasti kulkevia ihmisiä rautatieasemalla

Digitraffic - Tietoalusta ekosysteemin innovointiin

Fintrafficin tavoitteena on luoda pysyvä tietoalusta liikenteen ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden dataa ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia.