Hyppää pääsisältöön
Maantieliikennettä

Tieliikennemäärät

Tämä sivu on päivityksessä ja otetaan käyttöön 17.1. 2022

Tieliikenteen kehitys pääteillä

Miten maantieliikenne Suomen pääväylillä on kokonaisuudessaan kehittynyt viimeisen kuukauden aikana?

Löydät alla olevista koosteista pääteidemme (tienumerot 1 - 99) kuukausitason valmiit yhteenvedot Fintrafficin LAM-pisteiltä (liikenteen automaattinen mittausasema) kerättyinä.

Koosteet pitävät sisällään kevyen ja raskaan liikenteen erittelyt sekä alueelliset erittelyt liikennevastuualueittain (ELY).

Kuukausikooste päivittyy sivulle joka kuukauden 10. päivään mennessä.

Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2022 -koosteesta löydät:

  • Prosentuaalisen kuukausimuutoksen, jossa viimeisimmän kuukauden liikennemääriä verrataan edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen.
  • Prosentuaalisen muutoksen vuoden alusta, josta näet kuinka paljon liikennemäärä on muuttunut edellisen vuoden vastaavaan aikajaksoon verrattuna.
  • Prosentuaalisen kahdentoista kuukauden muutoksen, josta näet kuinka paljon liikenne on viimeisen kahdentoista kuukauden aikana muuttunut sitä edeltävään kahteentoista kuukauteen verrattuna.

Liikenteen kehitys arvioidaan kuukausitasolla siten, että tarkasteltavan kuukauden liikennemäärää verrataan vertailukuukauden liikennemäärään. Kuukauden liikennemäärää ei kuitenkaan käytetä laskelmassa sellaisenaan, vaan konstruoidun vuorokausiliikenteen kautta. Konstruoitu keskivuorokausiliikenne muodostetaan siten, että ensin lasketaan liikennemäärien keskiarvot kullekin viikonpäivälle erikseen kuukauden ajalta (maanantaiden keskiarvo, tiistaiden keskiarvo jne.) ja saaduista keskiarvoista lasketaan edelleen keskiarvo. 

Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2021 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2020 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2019 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2018 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2017 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2016 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2015 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain 2014 (xls)

Liikenteen kehitys vuodesta 1996 (xls)
Liikenteen kehitys liikennevastuualueittain (pdf)
Liikenteen kehitys verrattuna edelliseen vuoteen (pdf) 

LAM-pisteiden liikennemäärien kehitys pääteillä

Miten liikenne on kehittynyt yksittäisillä LAM-pisteillä? Löydät haluamiesi LAM-pisteiden liikennedataa suoraan Digitraffic-palvelustamme. Voit valita tarkasteluun haluamasi LAM-pisteet ja tehdä tarvitsemiasi liikennemäärien LAM-pistekohtaisia vertailuja.

LAM-kirjat

LAM-pisteiden  keräämistä liikennetiedoista tehdään vuosittain yhteenvetoraportti, LAM-kirja. LAM-kirjat löydät verkkosivuiltamme liikennevastuualueittain (Ely) täältä.

Tietilasto -raportti

Viralliset liikenteen vuositason kehitysluvut (Tietilasto) löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta.


Tekninen tuki: Asiantuntija Mikko Tuomivirta, mikko.tuomivirta(at)fintraffic.fi, 0294 507 298