Hyppää pääsisältöön

Tieliikenteen kehitys pääteillä

Miten maantieliikenne Suomen pääväylillä on kokonaisuudessaan kehittynyt viimeisen kuukauden aikana?

Löydät alla olevasta raportista pääteidemme (tienumerot 1 - 99) kuukausitason valmiit yhteenvedot Fintrafficin LAM-pisteiltä (liikenteen automaattinen mittausasema) kerättyinä. Liikenteen kehityslaskelmissa käytetään koko maan suoritetta tilastollisesti kuvaavia LAM-pisteitä (286 kpl) ja niiden oikeellisuus arvioidaan kuukauden korjausprosenttien sekä kehityskertoimien avulla.

Koosteet pitävät sisällään kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen erittelyt sekä alueelliset erittelyt maakunnittain ja liikennevastuualueittain (ELY). Raportin alareunan nuolista ”< 1 of 4 >” voit tarkastella liikenteen kehitystä eri näkökulmista.

Kuukausikooste päivittyy sivulle joka kuukauden 7. päivään mennessä.

Historiatiedot

Liikenteen kehitys historiatiedot 2021 asti löytyvät Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/tilastot/tietilastot/tieliikenteen-kehitys

Liikenteen kehitys vuodesta 1996 (xls)