Skip to main content

Bli samarbetspartner

Bli samarbetspartner inom trafikinformation

Vill du låta Fintraffic publicera din tjänst eller ditt datalager, eller kan du använda våra datalager för att skapa något nytt och betydelsefullt? Har du en konkret utvecklingsidé genom vilken vi skulle kunna nå framgång tillsammans och skapa till exempel en ny tjänst som har genomslagskraft och som inte konkurrerar i väsentlig grad med andra avancerade tjänster som redan finns på marknaden?

Som en oberoende producent av trafikinformation tillhandahåller vi en marknadsplats som är öppen för alla, Digitraffic (länk: Digitraffic-sidan), som kombinerar parterna i trafikbranschen, erbjuder möjlighet att samla in, kombinera, och dela trafikinformation och fakturera för den, och som därigenom befrämjar ekosystembaserad verksamhet. På marknadsplatsen får producenter av trafiktjänster data för sitt utvecklingsarbete.  Producenter kan också distribuera sina tjänster via Digitraffic (länk).

Det här erbjuder vi aktörer i trafikekosystemet

  • Vi är en stark och långsiktig partner som förstår, producerar och förklarar trafikinformation.
  • Vi skapar förutsättningar och öppnar nya möjligheter för aktörer i trafikekosystemet.
  • Vi har förmåga att investera och utveckla verksamhet och att producera avancerade tjänster som bygger på kundbehov.
  • Genom aktivt partnersamarbete ger vi fart åt utvecklingen av nya digitala tjänster och servicemarknader, vilket gör det lättare för nya aktörer att etablera sig i branschen.

Det här väntar vi oss av våra partner

  • Ett tillräckligt starkt eget intresse för trafikbranschen.
  • Tillsammans hittar vi områden för samarbete som ger mervärde.
  • Förmåga att bidra till samarbetet med användare, kompetens eller data.
  • Vilja att arbeta för ett gemensamt mål.
  • Förmåga att allokera nödvändiga resurser till projektet.
  • Samarbetet med Fintraffic ger er själva och/eller era kunder många fördelar.

Intresserad? Ta kontakt

Intresserad av samarbetet? Ta kontakt med ekosystem- och teknologidirektör Janne Lautanala, janne.lautanala@tmfg.fi