Skip to main content

Fintraffic berättelse

Fintraffics uppdrag är att säkerställa en säker, smidig och miljövänlig förflyttning på Finlands landsvägar, järnvägsspår, på vatten och i luften. Vi ser till att flygkaptenen får landningstillstånd, bilisten informeras om störningen framför sig, tågpassageraren vet att tåget anländer på spår tre och att tankern kan undvika en hotande kollision. Vi är stolta över vår roll, viktig för hela Finlands funktionalitet, som trafikledare på land, till sjöss och i luften.  

Vårt mest betydelsefulla verktyg är realtidsaktuell information.  Vi vet hur tillståndet i vårt trafiksystem är vid en viss tidpunkt och vad som händer i trafiken just nu. Vi vill säkerställa att informationen utnyttjas effektivt och att alla aktörer inom området får tillgång till den situationsbild vi producerar i realtid.  

Vårt mål är dock mer ambitiöst: vi vill kunna förutsäga vad som kommer att hända i trafiken och vad följden blir när något händer. Genom smarta åtgärder kan vi minska olyckorna, förkorta restiderna och underlätta övergången från ett transportmedel till ett annat. På samma sätt kan vi påskynda uppkomsten av nya dörr-till-dörr-resetjänster, minska trafikens utsläpp och spara skatteresurser. I den världen kan ännu fler tågturer rymmas på samma spår, obemannade luftfartyg och andra flygmaskiner röra sig säkert, trafikljusen kan undvika trafikstockningar, och lastbilar och fartyg kan anpassa sin hastighet till en ekonomisk nivå.  I städer och genom skogar kombineras transportmedel, och frakter från en fabrik i inlandet till en kund på andra sidan havet kommer fram billigt och effektivt. Resor och logistikkedjor som görs med olika transportmedel kombineras till sömlösa helheter. 

Detta är fullt möjligt, men det kräver två saker.  För det första måste Finland bygga ett nytt digitalt lager ovanpå infrastrukturen för fysisk trafik, som ger en lägesbild i realtid av hela trafiksystemet och dess tjänster. För det andra behöver Finland digitala trafikregler som gör det möjligt för varje enskild aktör att dela information och bygga tjänster fullständigt kompatibelt med andra.  Därigenom kan vi i Finland skapa ett nätverk av trafikaktörer som är skickligast i att använda informationen, vilket är unikt i global skala. Denna helhet är trafikens ekosystem där alla har gemensamma mål, och det gemensamma intresset är allas eget intresse.  När detta byggs vill vi spela rollen som spelbyggare.  

Nu har vi finländare ett unikt tillfälle. Bara hos oss, som enda land i världen, har alla trafikformer samlats till en enda helhet. Detta ger oss en ovanligt fördelaktig position som är värd att dra nytta av. Vi har ett tillfälle att göra Finland till ett mönsterland inom smart trafik och logistik, och därigenom skapa nya arbeten, tjänster och konkurrenskraft. För att uppnå detta behövs de Fintraffic-anställdas kompetens under dygnets alla timmar, till gagn för hela Finland.