Skip to main content
rataliikennekeskus

Trafikledning

Trafikledning av det statsägda järnvägsnätet är Finrails huvuduppgift och största affärsområde.

Trafikledningen sköts av trafikledare som har genomgått utbildning som specificerats av Traficom och som har erhållit kvalifikationer för trafikledare. Utöver ledning av järnvägstrafik innefattar trafikledarens uppgifter att säkra tillträdessvägar, utfärda tillstånd för växling samt att säkra spårarbeten och utfärda tillstånd för dessa. Trafikledarna ansvarar också för hantering av trafikstörningar och onormala situationer tillsammans med andra intressenter, såsom finska trafikverkets centrum för järnvägstrafik, räddningsmyndigheten och andra operatörer.

Trafikledningen är centraliserad till ledningsservicecentraler, vilka finns på sju platser: Helsingfors, Tammerfors, Seinäjoki, Uleåborg, Joensuu, Kouvola och Pieksämäki. Utöver dessa större centra för ledningsservice utförs trafikledning även på åtta andra platser.Trafikledningen är aktiv dygnet runt, året runt.