Skip to main content
Rautatieliikenteen ohjauskeskuksen sali näyttötauluineen Tampereella, liikenneohjaajat seisovat näyttöjen edessä

Fintraffic Järnväg - Trygg och klimatvänlig tågtrafik

Fintraffic Järnväg Ab står i centrum för den finländska järnvägstrafiken. Centrala tjänster är trafikledningen och säkerheten på järnvägarna, trafikplaneringen, verksamheten vid driftcentralerna och passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor. Finrail svarar för regleringen och tryggandet av trafiken på statens bannät. Trafikledarna, som ansvarar för trafikledningen, har fått behörighet som trafikledare i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets bestämmelser.

Säkerhet är ett av Fintraffic Järnväg Ab:a värden och ligger till grund för verksamheten.

Att se till att järnvägarna är trygga är en del av vårt dagliga arbete. Detta kräver aktivitet och samarbete av hela personalen samt ansvarstagande för tryggheten hos den egna verksamheten.

Att bibehålla och utveckla säkerhetsnivån är en verksamhetsförutsättning för Fintraffic Järnväg. Målet för säkerhetsarbete är att förebygga olyckor i järnvägsmiljön samt att trygga oavbruten järnvägstrafik utan störningar. Vårt uppdrag är att säkerställa att passagerare och godstrafik tryggt anländer till sin destination.

Den helhetsmässiga säkerheten inom järnvägstrafiken kräver även nära samarbete med de olika aktörerna inom branschen. Inom järnvägssäkerhet samarbetar Fintraffic med Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Traficom, Olycksutredningscentralen och övriga aktörer inom järnvägsbranschen.