Skip to main content

Strategi 2022–2026

I riktning mot världens säkraste, smidigaste och miljövänligaste trafik 

Människor och varor har alltid rört sig från plats till plats. Detta skapar arbete, välstånd och glädje.  

Trafiken har också sin baksida. Varje olycka är en för mycket, det irriterar att sitta i kö, ett fordon som står oanvänt på gården och ett paket som väntar på fortsättningstransport genererar onödiga kostnader. Utsläppen från trafiken är också fortfarande för höga. Detta kan inte fortsätta, utan vi måste kunna åstadkomma något bättre. Hur gör man det? 

Fintraffics mål är att som ett lag och tillsammans med sina kunder skapa i Finland världens säkraste, smidigaste och mest miljövänliga trafik. Vårt uppdrag är att producera världens bästa trafikstyrning och intelligenta tjänster för trafiken – tillsammans. 

Våra viktigaste verktyg är kompetens, tjänster i världsklass och information. Tack vare dessa får flygkaptenen landningstillstånd, bilisten informeras om trängseln framför, tågpassageraren vet att tåget anländer på spår tre enligt tidtabellen och tankfartyget kan väja för en farosituation.  

Mirakel inträffar när rätt information finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Därför uppmuntrar vi den finländska trafikbranschen att förena sina krafter och utnyttja informationen väl och effektivt.  

Tagit