Skip to main content

Näkökulmat hallitusohjelmaan

Tilaisuus nostaa liikenteen ja logistiikan tuottavuutta hyödyntämällä digitalisaatiota 

Maailman logistiikkajärjestelmät ovat häiriintyneet koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan takia, mikä näkyy komponenttien, raaka-aineiden ja päivittäistuotteiden toimitusaikojen pidentymisenä, toimitushäiriöinä ja korkeampina hintoina. Sodan vuoksi Suomesta on tullut Euroopan pussinperä. Energian hinnan nousu nostaa kuljetuskustannuksia ja pitkä matka markkinoille nostaa suomalaisten tuotteiden hiilijalanjälkeä. Näistä syistä Suomen kilpailukyky edellyttää nykyistä tehokkaampaa liikenne- ja logistiikkajärjestelmää.  

Tehokas liikenne- ja logistiikkajärjestelmä tarvitsee maailmanluokan liikenteenohjauspalveluiden lisäksi eri toimijoiden käyttöön reaaliaikaisen, ehyen tiedon sekä ennusteen liikennevälineiden ja tavaroiden liikkumisesta. Vielä tällä hetkellä datavirrat katkeavat usein liikenteen solmukohdissa, kuten satamissa tai lentokentillä sähköisten tietojen puutteisiin, yhteensopimattomiin tietojärjestelmiin ja epäselviin pelisääntöihin. 

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Fintraffic rakentaa edistyksellisten liikenteenohjauspalveluiden lisäksi liikenteen toimivaa datainfrastruktuuria määrittelemällä avointa arkkitehtuuria ja yhteisiä toimintamalleja yritysten ja viranomaisten kanssa, tuottamalla liikenteen avointa dataa ja tietoalustoja sekä tarjoamalla liikenne-ekosysteemin tarvitsemia digitaalisia palveluita. Suomessa on koottu ensimmäisenä maailmassa kaikkien liikennemuotojen liikenteenohjaus yhteen. Suomella on osin tästä syystä kilpailijamaita paremmat edellytykset nostaa liikenteen ja logistiikan tuottavuutta hyödyntämällä digitalisaatiota.  

Hyödyntämällä dataa paremmin eri liikennemuotoja voidaan yhdistää paremmin toimiviksi logistiikka- ja matkaketjuiksi. Ajoneuvojen ja liikenneväylien kapasiteetista saadaan enemmän irti. Yritykset, kansalaiset ja viranomaiset säästävät rahaa ja saavat parempia liikkumispalveluita koko Suomessa. Rakentamalla liikenteen datainfrastruktuuria ja edistämällä liikenteen digitalisaatiota Suomi kuroo kiinni maantieteellistä takamatkaa, vauhdittaa talouden tuottavuutta, hillitsee ilmastonmuutosta kustannustehokkaasti ja varmistaa toimivat liikenneyhteydet koko Suomessa.