Skip to main content

Fintrafficin raideliikenteenohjauksen strategia

Kohti maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä.

Panostamme liikenteenohjauksen laadun ja toimintavarmuuden kehittämiseen. Sujuva raideliikenne on kriittisen tärkeää sekä yrityksille että kuluttajille luoden edellytyksiä myös koko junaliikenteen markkinaosuuden vahvistamiselle. Turvallisuus on aina toimintamme keskiössä.

Hyvä asiakaskokemus koostuu turvallisuudesta, täsmällisyydestä, ajantasaisesta matkustajainformaatiosta sekä asiakkaiden tarpeita vastaavista muista käyttäjäystävällisistä palveluista. Digitaalisten ekosysteemipalvelujen kautta kehitämme dataa ja sen hyödyntämistä niin matkustaja- kuin tavaraliikenteen tarpeisiin. Palvelujen vuorovaikutteinen kehittäminen asiakkaiden kanssa on entistä korostuneempi osa toimintaa.

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, korkean ammattitaidon ylläpitämiseen sekä osaamisen syventämiseen, jota kasvavat vastuumme edellyttävät. Automaation lisääminen, älykkäiden liikenteenohjausjärjestelmien käyttöönotto ja tiedon hyödyntäminen ovat strategiamme toteutuksen keinoja. Mahdollistamme rautateiden kilpailun avautumista tuottamalla tarvittavat palvelut neutraalisti kaikille toimijoille. Haluamme parantaa kustannustehokkuutta sekä käyttäjäkokemusta hyödyntämällä ketterää kehitystä sekä moderneja pilvi- ja alustapalveluita.

Kasvatamme rautatieliikenteen turvallisuutta ja vetovoimaa

Digirata-hankkeessa rautatieliikenteen turvallisuusjärjestelmä uudistetaan digitalisaatiota ja moderneja teknologioita hyödyntäen. Hanke mahdollistaa liikenteenhallinnan kokonaisvaltaisen uudistumisen asiakastarpeiden mukaisesti ja kasvattaa turvallisuutta.

Digiradassa tavoitellaan junaliikenteen kapasiteetin kasvattamista, kun rataosuuksilla voi ajaa suurempi määrä junia. Työn lähtökohtina ovat nykyistä toimintavarmempi, täsmällisempi liikenne ja turvallisuuden edelleen parantaminen. Digiradassa toteutetaan rautateiden teknologinen elinkaariuusinta kustannustehokkaasti.

Suomen rautateiden toiminta- ja kilpailukyky vaatii Digiradan tavoitteiden toteutumista. Hankkeen kehitystyön yhteydessä syntyville innovaatioille voi avautua myös kansainvälisiä markkinoita. Digirata on nyt kehitys- ja verifiointivaiheessa ja sitä toteutetaan allianssissa Väyläviraston kanssa. Digirata-hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä ja laajasti alan toimijoiden kanssa. 

Tekoja ympäristön puolesta

Älykäs liikenteenohjaus tukee raideliikenteen markkinaosuuden kasvua, mikä auttaa Suomea CO2-päästöjen vähentämisessä. Sujuva ja täsmällinen rautatieliikenne vähentää myös rautatieliikenteen omia päästöjä. Lisäksi liikenteen turvaamisella estämme ympäristövahinkoja.

Kun tuotamme maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikenteenohjausta, koko Suomi voi paremmin.