Skip to main content

Inspelningar av flygkontrolltjänstens radiokommunikation och radarbilder

På grund av bland annat radio-, luftfarts- och personuppgiftslagen överlämnar flygtrafikstjänst inte flygkontrolltjänstens radioinspelningar eller radarbilder.

Lagen skyddar radiokommunikationen inom luftfarten från avlyssning och vidareöverföring. Med stöd av radiolagen är radioinspelningar icke offentliga. Trafiksäkerhetsverket Trafi eller Fintraffic Flygtrafikstjänst kan inte bevilja ett undantag för inspelning eller användning av radiokommunikation.

Luftfartslagen begränsar användningen av flygkontrolltjänstens radarbilder. Med stöd av personuppgiftslagen anses de allmänna luftfartygens registreringsbeteckningar, som ingår i radardata, vara personuppgifter som inte kan överlämnas utan tillstånd från ifrågavarande part. Dessutom är vissa militär- och myndighetsuppgifter sekretessbelagda.